Rước Kiệu Đức Mẹ

Thứ Bảy, ngày 6 tháng 10, 2018, lúc 5:00PM giờ chiều, Giáo Xứ chúng ta sẽ có cuộc Rước Kiệu Cung Nghinh Đức Mẹ mừng tháng Mân Côi. Và sau đó sẽ có Thánh Lễ 3 ngôn ngữ vào lúc 6:00PM giờ chiều. Để cuộc Rước Kiệu được long trọng, xin kính mời Ban Chấp Hành, Quý Đoàn Thể, Quý Ban Nghành đem các cờ, huy hiệu, các hội viên mặc đồng phục và có mặt tại nhà thờ trước 5:00PM giờ để chúng ta cùng rước kiệu, và xin kính mời quý vị đến Rước Kiệu đông đủ. Xin cảm ơn.

x