RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU

1. Thứ Tư ngày 15 tháng 5, 2019 lúc 7:00pm chiều các em sẽ có buổi diễn tập cho Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu.

2. Thứ Bảy ngáy 1 tháng 6, 2019 lúc 6:00pm chiều sẽ có Thánh Lễ Rước Lễ Lần Đầu. Xin Cha Mẹ đưa các em đến đúng giờ.

Xin cảm ơn.

x