SƠ VÀ THẦY

Bắt đầu từ tháng 7, Sơ Têrêsa Bùi, thầy Phó Tế Phúc Nguyễn và thầy Phó Tế Leopoldo Arana được bài sai về phục vụ trong Cộng Đoàn chúng ta và sẽ ra mắt quý ông bà và anh chị em trong các thánh lễ cuối tuần tới. Cộng đoàn cũng có một bữa tiệc nhỏ chào đón quý sơ và quý thầy sau Thánh Lễ 8:30AM Chúa Nhật tới. 

x