Thánh Lễ ban phép thêm sức

Thứ Ba tuần này ngày 7 tháng 5, 2019 lúc 5:00pm chiều, Giáo Xứ chúng ta sẽ có Thánh Lễ ban phép thêm sức, do Ðức Cha Timothy Freyer, Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Orange chủ tế ban phép thêm sức cho 75 em trong giáo xứ chúng ta. Xin tha thiết kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em chúng ta cùng đến để tham dự Thánh Lễ và cầu nguyện cho các em khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức thì được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần để các em sẽ trở nên những người Công Giáo tốt và tiếp tục làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô giữa lòng nhân loại.

x