THÁNH LỄ TÂN NIÊN

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tết Giao Thừa vào lúc 7:00pm giờ tối, thứ Hai ngày 4, tháng 2, 2019, Đức Cha Kevin Vann sẽ cử hành Thánh Lễ. Chúng ta sẽ có phần lì xì lấy lộc đầu năm.

Giáo Xứ cũng sẽ có Thánh Lễ Tân Niên vào lúc 8:30am sáng thứ Ba ngày 5, thứ Tư ngày 6, và thứ Năm ngày 7, tháng 2, 2019. Xin mời Cộng Đoàn Dân Chúa đến tham dự Thánh Lễ đầu năm thật đông đủ.

x