THÁNH LỄ TÂN NIÊN

smeI6NA

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ Tết Giao Thừa vào lúc 7 giờ tối ngày thứ Sáu 27 tháng 1, 2017. Chúng ta sẽ có phần lì xì lấy hên đầu năm.

Giáo Xứ cũng sẽ có Thánh Lễ Tân Niên vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ Bảy 28 tháng 1, 2017. Xin mời cộng đoàn dân Chúa tham dự Thánh Lễ đầu năm thật đông đủ. Chúc Mừng Năm Mới.Chúng ta sẽ có phần lì xì lấy hên đầu năm.

x