THẦY PHÓ TẾ ADOLFO VILLALPANDO

Giáo xứ La Vang xin tri ân Thầy Phó Tế Adolfo đã hoàn tất chương trình phục vụ tại giáo xứ và kính chúc thầy luôn bình an, hạnh phúc, và tràn đầy ơn Chúa trong bài sai mới. 

x