Thông báo mới.

 

THÔNG BÁO.

Thánh Lễ Chiều thứ Bảy: 6:00PM (trong nhà thờ và ngoài sân) 

CÁC THÁNH LỄ CHÚA NHẬT SẼ THAY ĐỔI NHƯ SAU:

6:30AM: Lễ Tiếng Việt
8:30:AM: Lễ Tiếng Việt trong nhà thờ và ngoài sân
10:30AM: Lễ Tiếng Việt trong nhà thờ và ngoài sân
12:30PM: Lễ tiếng Tây Ban Nha
4:00PM: Lễ tiếng Tiếng Anh
6:00PM: Lễ Tiếng Việt ngoài sân
– 

Thánh lễ live stream (trên Facebook và website của giáo xứ: www.ourladyoflavang.org):
Thánh lễ tiếng Việt: 8:30AM (Thứ 2- thứ 6)
Thánh lễ tiếng Tây Ban Nha: 8:30AM (thứ 5)
Thánh lễ tiếng Việt: 8:00AM (thứ 7)
Thánh lễ Chúa Nhật: 8:30AM

 

Kể từ thứ Bảy ngày 13 tháng 6, 2020, các Thánh Lễ Chúa Nhật 8:30AM và 10:30AM sẽ mở lại. Khi đến tham dự Thánh Lễ xin quý cộng đoàn deo khẩu trang và giữ khoảng cách 6ft với người khác. Các lớp học giáo lý, Việt Ngữ cũng như các buổi sinh hoạt hoặc hội họp trong nhà thờ sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới

  • Xức  dầu và Lễ tang xin gọi đến văn phòng: (714) 775-6200
  • Lễ cưới và lễ Rửa tội sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
  • Sẽ không giải tội cho đến khi có thông báo mới.
  • Nhà nguyện sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
  • Xin vui lòng đóng góp cho các lễ Chúa Nhật, Quỹ Mục vụ và Quỹ Linh đài Đức Mẹ La Vang qua trang mạng của giáo xứ, hoặc gửi thư 
  • Các Thánh lễ hằng ngày sẽ được phát trực lúc 8:30 sáng, riêng sáng thứ 7 vào lúc 8:00.

x