Thông báo mới.

Thông báo.

Kể từ thứ Sáu ngày 20 tháng 3, 2020, tất cả Thánh Lễ, các lớp học giáo lý, Việt Ngữ cũng như các buổi sinh hoạt hoặc hội họp trong nhà thờ sẽ tạm nghỉ cho đến khi có thông báo mới

 • Lễ tang, Lễ cưới và lễ Rửa tội sẽ tạm ngưng cho đến khi có thông báo mới
 • Sẽ không giải tội cho đến khi có thông báo mới.
 • Nhà nguyện sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
 • Văn phòng giáo xứ sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới.
 • Xin vui lòng đóng góp cho các lễ Chúa Nhật, Quỹ Mục vụ và Quỹ Linh đài Đức Mẹ La Vang qua trang mạng của giáo xứ, hoặc gửi thư 
 • Các Thánh lễ hằng ngày sẽ được phát trực tiếp từ thứ 2 đến thứ 7 lúc 8:30 sáng
 • Các thánh lễ Chúa nhật sẽ được phát trực tiếp như sau:
  1. Thánh lễ Việt Nam: 8:00 sáng – 9:00 sáng
  2. Thánh lễ tiếng Tây Ban Nha: 10:00 sáng – 11:00 trưa
  3. Thánh lễ tiếng Anh: 12:00 trưa – 1:00 chiều

x