THÔNG BÁO VỀ LINH ĐÀI ĐỨC MẸ

Trong tuần này, Ủy Ban Xây Dựng Linh Đài sẽ tổng kết các đơn và chuẩn bị cho chương trình khắc tên trên “Bức Tường Tri Ân”. Các ân nhân không điền đơn sẽ được dời lại sau ngày lễ Cung Hiến Linh Đài Đức Mẹ La Vang. 

x