TUẦN LỄ CHÚA NHẬT CHO HIỀN MẪU

Nhân dịp ngày Hiền Mẫu, 12 tháng 5, 2019, Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang sẽ có đợt khấn Tuần Lễ Chúa Nhật cầu nguyện đặc biệt cho những người Mẹ, bắt đầu từ ngày 3 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5, 2019. Xin quý Ông Bà và Anh Chị Em lấy bao thơ, xin khấn tại cuối nhà thờ để cầu nguyện cho các Hiền Mẫu còn sống cũng như đã qua đời. Xin cảm ơn.

x