VĂN PHÒNG ĐÓNG CỬA & Nghỉ Lễ Tạ Ơn

Sau các Thánh Lễ buổi sáng, văn phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa lúc 12:00PM trưa ngày 23, và đóng cửa ngày 24, 25 tháng 11, 2016 nhân dịp lễ Tạ Ơn. Văn phòng sẽ mở cửa lại vào ngày thứ bẩy.

Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ nghỉ học để mừng Lễ Tạ Ơn vào ngày 26 tháng 11, 2016. Các em sẽ trở lại học bình thường vào tuần kế tiếp.

Chúc quý ông bà anh chị em một tuần lễ Tạ Ơn tràn đầy ơn lành của Thiên Chúa

x