Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 27 tháng 5, 2019

Văn Phòng Giáo Xứ sẽ đóng cửa thứ Hai ngày 2 tháng 9, 2019 nhân dịp ngày lễ Lao Động. Nhà thờ sẽ đóng cửa sau Thánh Lễ 8:30AM sáng. Các hội đoàn sẽ không họp mặt vào ngày này. Xin cảm ơn.

x