Xây dựng Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang

Xin chào toàn thể quý vị

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang bắt đầu vận động gây quỹ để chúng ta có thể sớm xây toà nhà đức tin và đài Đức Mẹ La Vang. Hy vọng rằng mỗi gia đình đóng cho $500 dollars. Với sự quảng đại của anh chị em hy vọng rằng chúng ta có thể khởi công xây vào năm 2018. Nguyện xin Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang chúc lành và trả công cho sự quảng đại của quí ông bà anh chị em!

Đức Tin rất quan trọng trong đời sống của người Công Giáo, cho nên sự đóng góp của quý vị là một niềm vui cho các em. Khi hoàn tất việc xây dựng toà nhà Đức Tin, các em có nơi học giáo lý, học Việt ngữ và tất cả các chương trình  mục vụ của Giáo Xứ. Kế đến, chúng ta xây dựng đài Đức Mẹ La Vang để chúng ta cảm ơn Đức Mẹ đã đưa chúng ta đến bến bờ tự do, và mẹ La Vang, mẹ Việt Nam luôn luôn chúc lành cho tất cả chúng ta.

Khi số tiền của quý vị ủng hộ quỹ xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Đức Tin đạt đến mức từ 3,000 dollars (ba ngàn) trở lên, thì Họ và Tên của quý vị sẽ được ưu tiên khắc trên Đài Đức Mẹ La Vang khi xây xong. Một lần nữa, Giáo Xứ xin tri ân và tiếp tục cầu nguyện hàng ngày cho quý ông bà anh chị em và quý vị ân nhân đang còn sống cũng như đã qua đời. Sự đóng góp của quý vị sẽ là phương tiện để Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang hoàn thành sớm công trình này.

Một lần nữa xin quý vị đóng góp bằng cách nhấn nút bên dưới:

 

 

x