XIN LÁ CHO CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Lễ Lá sắp tới và Giáo Xứ cần những cành lá dừa (palms) để sử dụng cho Thánh Lễ. Xin quý vị giúp đỡ bằng cách mang đến những cành lá dừa (palms) vào ngày Thứ Sáu 7 tháng 4, 2017. Khi mang đến xin để trên các bàn tại khu patio ngoài nhà thờ. Xin cảm ơn. Giáo Xứ cũng cần các thiện nguyện viên giúp lau và cắt lá vào sáng thứ Bảy ngày 8 tháng 4, 2017. Nếu ai có thời gian, xin mời đến patio ngoài nhà thờ để giúp Giáo Xứ.

Wooden cross on palm leaves, Palm Sunday

Wooden cross on palm leaves, Palm Sunday

Xin cảm ơn

x