ĐỒNG HÀNH CÙNG NGƯỜI MẸ

Chúa Nhật ngày 1 tháng 10, 2023, xin quý vị nhận những bình sữa gây quỹ để đem về nhà và bỏ vào những đồng xu hoặc tiền lẻ. Tiền giúp đỡ của quý vị sẽ giúp cho các bà mẹ và con trẻ có được nhà ở, nơi tạm trú, và hỗ trợ các trung tâm sự sống trong Ðịa Phận Orange. Xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của quý vị. 

x