Đám Cưới

WEDDING – VIET THINGS COUPLES NEED TO DO

NHỮNG VIỆC CÔ DÂU & CHÚ RỂ CẦN CHUẨN BỊ
TRƯỚC KHI KẾT HÔN TRONG NHÀ THỜ CÔNG GIÁO

 1. Việc đầu tiên cần làm là hẹn gặp Linh Mục để các Ngài hướng dẫn việc chuẩn bị giấy tờ cho lễ cưới.
 2. Chọn DATE/NGÀY Lễ Cưới thứ Bảy, TIME/GIỜ 10:00 AM, 12:00 NOON, 2:00 PM.
 3. Chọn Ngày Tập Lễ Cưới/Rehearsal: ngày nào trong tuần cũng được miễn là, 7:00 PM.
 1. Xác nhận Linh Mục nào sẽ available chủ tế Lễ Cưới.
 2. Marriage Preparation Class Certificate. Học lớp Giáo Lý Hôn Nhân, và nộp Giấy Chứng Nhận.
 3. (Letters of Freedom). Mỗi bên cần có 2 người rất thân cận (như cha mẹ, anh chị em và bà con gần nhất) ký tên trước mặt linh mục hoặc tại văn phòng thị thực, để xác nhận hiện trạng độc thân hoặc hiện trạng hôn nhân đã có trước của anh/chị.
 4. https://www.high-endrolex.com/5
 5. Gặp linh mục để điền giấy Prenuptial Investigation.
 6. 2 Signatures of 2 Witnesses on Civil Marriage Certificate/License and Church Certificate. Trong Lễ Cưới, mỗi bên cần 1 người lớn làm chứng và ký tên trên giấy Kết Hôn này.
 7. Certificates of Baptism, Holy Communion & Confirmation. Xin nộp các giấy chứng nhận Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức, nếu đã có lãnh một trong các bí tích này rồi.
 8. Xin hoàn tất toàn bộ hồ sơ giấy tờ và remaining balance ít nhất là “1 tháng trước” ngày Lễ Hôn Phối.
 9. Khi đã có giấy Kết Hôn Đời trước đây ngoài đời rồi, thì cần phải giải gỡ “hôn thú đã ly dị đó” theo luật Giáo hội Công giáo.
 10. Khi biết chắc và có bằng chứng là đôi hôn nhân có ngăn trở để tiến tới hôn phối, xin vui lòng liên lạc với cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.
 11. Điền tờ Wedding Viet Registration Form và nộp lại văn phòng, và cùng lúc đóng tiền deposit “1 năm trước” ngày Lễ Hôn Phối.
 12. Priest/Deacon Signature on your Civil Marriage Certificate/License. Làm giấy Kết Hôn ngoài tòa, nhưng phải chừa chỗ trống, để Linh Mục/Phó Tế chứng giám Phép Cưới ký tên vào giấy Kết Hôn này. Việc này phải cần có sự hướng dẫn của Linh Mục.

Xin chân thành cảm ơn.

Linh Mục Giám Quản
Tôma Kiệt Tạ

x