Đám Cưới

BÍ TÍCH HÔN NHÂN

NHỮNG VIỆC “CÔ DÂU & CHÚ RỂ” CẦN CHUẨN BỊ:

 1. Ngày Lễ Cưới, thứ Bảy, 10:00 AM, 12:00 NOON, 2:00 PM.
 2. Ngày tập Lễ Cưới: từ thứ Hai đến thứ Sáu vào lúc 7:00 PM.
 3. Gọi văn phòng 714-775-6200 để chọn ngày và giờ available, rồi đóng tiền deposit giữ chỗ.(Xin ghi danh và đóng tiền deposit ít nhất 1 năm trước ngày Lễ Cưới.)
 4. Xin liên lạc quý Cha để biết Cha nào available ngày đó để có thể chủ tế Lễ Cưới của mình.
 5. Học lớp Giáo Lý Hôn Nhân. Nộp Giấy Chứng Nhận khi học xong. (Marriage Preparation Class Certificate).
 6. Làm giấy Hôn Thú, trong vòng 90 ngày, nhưng chừa chổ trống, để Linh Mục chủ tế Lễ Cưới ký tên.(Civil Marriage Certificate/License). 
 7. Gặp linh mục để điền giấy Prenuptial Investigation.
 8. Trong Lễ Cưới, mỗi bên cần 1 người lớn làm chứng và ký tên Civil Marriage Certificate/License and Church Certificate.
 9. Mỗi bên nộp 3 giấy chứng nhận Rửa Tội, Rước Lễ và Thêm Sức.(Cetificates of Baptism, Holy Communion & Confirmation)
 10. Mỗi bên cần có 2 người rất thân cận với mình (như cha mẹ, anh chị em và bà con gần nhất) ký tên, trước mặt linh mục hoặc tại văn phòng thị thực, để xác nhận hiện trạng độc thân hoặc hiện trang hôn nhân đã có trước của mình. (Letters of Freedom)
 11. Xin hoàn tất toàn bộ hồ sơ giấy tờ và remaining balance ít nhất 1 tháng trước ngày Lễ Cưới.
 12. Khi biết chắc và có bằng chứng là các đôi hôn nhân có ngăn trở để tiến tới hôn phối, xin quí vị vui lòng liên lạc với cha Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.
 13. Nếu có hôn thú đời trước đó với bất cứ ai, thì hôn thú đó cần phải được giải gỡ theo luật của Giáo Hội, dù là đám cưới giả và đã ly dị rồi.

Xin cảm ơn.

x