RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG MƯỜI MỘT

Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00PM, Chúa Nhật ngày 12/11/2023. Lớp hướng dẫn cho cha mẹ và người đỡ đầu lúc 7:00PM, thứ Ba ngày 24/10/2023. Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến văn phòng giáo xứ để ghi danh. Xin cảm ơn. 

x