Giáo lý

 

KÍNH XIN THÔNG BÁO CÙNG QUÍ VỊ CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ SONG NGỮ SẼ GHI DANH VÀO NHỮNG NGÀY SAU ĐÂY TẠI GIÁO XỨ ĐỨC MẸ LA VANG ( NGOÀI TRỜI)  

THÁNG 10, 2020

Thứ Bảy Ngày 17/10/2020: Sáng 10:30AM-2PM và chiều 3:00PM-6:00PM

Chúa Nhật Ngày 18/10/2020: Sáng 9:00AM-12:00PM và chiều 3:00PM-6:00PM

Thứ Bảy Ngày 24/10/2020:  Sáng 10:30AM-2PM và chiều 3:00PM-6:00PM

Chúa Nhật Ngày 25/10/2020: Sáng 9:00AM-12:00PM và chiều 3:00PM-6:00PM

Thứ Bảy Ngày 31/10/2020:  Sáng 10:30AM-2PM và chiều 3:00PM-6:00PM

 

THÁNG 11, 2020

Chúa Nhật ngày 01/11/2020: Sáng 9:00AM-12:00PM và chiều 3:00PM-6:00PM

Chúa Nhật ngày 08/11/2020: Sáng 9:00AM-12:00PM và chiều 3:00PM-6:00PM

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ GỒM CÓ NHƯ SAU- FAITH FORMATION OFFER FOR THE YEAR OF 2020-2021

THỨ SÁU-FRIDAY 6:00 PM-7PM

Confirmation  Year I –Giáo Lý Thêm Sức Năm 1

Confirmation  Year 2 –Giáo Lý Thêm Sức Năm 2

THỨ BẢY –SATURDAY 10:30 AM- 11:30AM offer

Pre-Communion -Khai Tâm

Communion Year 2 -Xưng Tội Rước Chúa Lần Đầu

Lớp-3rd  Grade 

Lớp – 4th &5th Grade

Lớp- 6th -7th Grade

Lớp – 8th Grade

THỨ BẢY-SATURDAY 1:00AM-2:00PM offer

 Communion- Khai Tâm

Xưng Tội Rước Chúa Lần Đầu –Communion 2

Lớp -3rd Grade

Lớp -4th Grade

Lớp 5th Grade

Lớp 6th Grade

Lớp 7th Grade

Lớp 8Th Grade

CHÚA NHẬT -SUNDAY 5pm-6pm :  RCIA –Giáo Lý Dự Tòng

TẤT CẢ CHƯƠNG TRÌNH SẼ TẠM THỜI HỌC QUA MẠNG (GOOGLE MEET & GOOLE CLASSROOM)  CHO ĐẾN KHI CÓ ĐIỀU LUẬT KHÁC CHO PHÉP.  KHI GHI DANH XONG ,  CHÚNG TÔI SẼ GỬI PHỤ HUYNH LINK CỦA LỚP CÁC EM.

KHAI GIẢNG GIÁO LÝ – Class Start for :

         Thêm Sức –Confirmation I & II  Thứ Sáu-Friday Nov. 13, 2020

         Lớp 1st -8th Grade :  Saturday November 14, 2020

         Lớp Dự Tòng-RCIA Sunday Nov. 15, 2020

Phụ trách: Sơ Thu-Hương Nguyễn

Phone: (714) 775-6200, Ext. 207

E-mail: marytinfaith@yahoo.com

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang.

Giờ làm việc của Sơ Thu-Hương Nguyễn: Thứ 2,4,5,6,7 (Nghỉ thứ 3)
10:00 sáng – 12:00 trưa
1:00 trưa – 5:00 chiều

 
 

x