Giáo lý

 Chương Trình Giáo Lý Lớp 1 đến Thêm Sức

Tiếng Việt và tiếng Anh (Bilingual)
Nhận từ 6 tuổi đến 18 tuổi. Trừ trường hợp đặc biệt xin liên lạc với sơ Tin

Phụ trách: Sơ Tin Nguyễn

Phone: (714) 775-6200, Ext. 207

E-mail: srtin@ourladyoflavang.org

Khai Giảng: Ngày 20 tháng 9 hàng năm
Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần
Giờ Học: Ca I, 10:30 sáng – 12:00 trưa
Ca II, 12:30 trưa – 2:00 trưa
Lệ Phí: Gia đình 1 em = $80 / 1 em
Gia đình 2 em = $150 / 2 em
Gia đình 3-5 em = $210/ 3-5 em

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang.

Giờ làm việc của Sơ Tin: Thứ 2,4,5,6,7 (Nghỉ thứ 3)
10:00 sáng – 12:00 trưa
1:00 trưa – 5:00 chiều

x