Giáo lý

Lịch Trình Ghi Danh Năm Học 2017 – 2018

Giáo Lý:

  • Ngày 12 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM tại Phòng số 1
  • Ngày 27 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 8:00AM-12:00PM Ngoài nhà thờ.
  • Ngày 9 tháng 9 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM Phòng số 1
  • Ngày 10 tháng 9 năm 2017: Vào lúc 8:30AM-12:00PM Ngoài nhà thờ.

Việt Ngữ:

  • Ngày 12 tháng 8 năm 2017: Vào lúc 2:00PM – 6:00PM Phòng số 1

Chương trình Giáo Lý Dự Tòng: Xin quý vị liên lạc trực tiếp với văn phòng Sr. Tin Nguyễn để được giúp đỡ về việc ghi danh Giáo Lý Dự Tòng người lớn. Xin cám ơn.

 

Chương Trình Giáo Lý Lớp 1 đến Thêm Sức
Tiếng Việt và tiếng Anh (Bilingual)
Nhận từ 6 tuổi đến 18 tuổi. Trừ trường hợp đặc biệt xin liên lạc với sơ Tin

Phụ trách: Sơ Tin Nguyễn

Phone: (714) 775-6200, Ext. 207

E-mail: srtin@ourladyoflavang.org

Khai Giảng: Ngày 20 tháng 9 hàng năm
Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần
Giờ Học: Ca I, 10:30 sáng – 12:00 trưa
Ca II, 12:30 trưa – 2:00 trưa
Lệ Phí: Gia đình 1 em = $80 / 1 em
Gia đình 2 em = $150 / 2 em
Gia đình 3-5 em = $210/ 3-5 em

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang.

Giờ làm việc của Sơ Tin: Thứ 2,4,5,6,7 (Nghỉ thứ 3)
10:00 sáng – 12:00 trưa
1:00 trưa – 5:00 chiều

x