Tin tức

CÁC CHA ĐI TĨNH TÂM

  Các Linh Mục sẽ đi Tĩnh Tâm từ thứ Hai, ngày 5 tháng 6 đến thứ Sáu, ngày 9 tháng 6, 2023. Trong trường hợp cần xức dầu bệnh nhân, xin liên lạc Đức Ông Đức Minh ở số 714-644-9636 và gia đình cần chuẩn bị xe để chở Đức Ông. Xin Cộng Đoàn thêm lời cầu nguyện cho...

THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC

  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6, 2023 lúc 10:00am sáng tại nhà thờ Chánh Tòa (Christ Cathedral), địa chỉ 13280 Chapman Ave, Garden Grove, CA 92840 sẽ có Thánh Lễ Truyền Chức cho các Linh Mục. Xin quý vị thêm lời cầu nguyện cho các Ngài. ...

KHẤN CHO CÁC HIỀN PHỤ

  Giáo Xứ sẽ có lần khấn đặc biệt cho các Hiền Phụ trong suốt tháng 6 nhân ngày Lễ của những người Cha. Xin Cộng Đoàn lấy bao thơ khấn tại cuối nhà thờ để cùng cầu nguyện cho các người Cha còn sống cũng như đã qua đời. Xin cảm ơn. ...

RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG BẢY

  Giáo Xứ sẽ có Bí Tích Rửa Tội cho các em nhỏ vào lúc 2:00PM, Chúa Nhật ngày 9/7/2023. Lớp hướng dẫn cho cha mẹ và người đỡ đầu lúc 7:00PM, thứ Ba ngày 27/6/2023. Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến văn phòng giáo xứ để ghi danh. Xin cảm ơn....

RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ

  Thứ Bảy, ngày 10 tháng 6 lúc 5:00pm chiều Giáo Xứ sẽ có cuộc rước kiệu sùng kính Bí Tích Thánh Thể và sau đó sẽ là Thánh Lễ lúc 6:00pm. Xin kính mời quý ông bà và anh chị em đến tham dự thật sốt sắng. Xin cảm ơn. ...

x