Gặp các linh mục

FATHER JOSEPH LUAN NGUYEN

FATHER JOSEPH LUAN NGUYEN

PASTOR

Years in the priesthood : since 1990
Favorite book: “The Road of Hope,” Cardinal Thuan Nguyen
Favorite travel destinations: The Holy Land, Rome, Vietnam
Favorite pastimes:   Reading, jogging, going out to movies
Favorite scripture: John 10:14 – “I am the good shepherd, and I know mine and mine know me.”
“My role is to be a shepherd and to reach out and to help God’s people understand how to love the Lord more intimately, to serve others, and to empower them to do ministry in the Church.”
Father Joseph Luan Nguyen
Profile in OC Catholic 

Born
Seminary/Degree
Ordained
1990 - 1994
1994 - 1998
1998 - 2002
2002 - 2007
2007 - 2009
2009 - 2011
2011 - Current
FATHER JOSEPH NGUYEN THAI

FATHER JOSEPH NGUYEN THAI

Cha Phó

 

Lm Joseph Nguyễn Thái chịu chức linh mục ngày 20/5/1995 tại tổng giáo phận Chicago. Sau 10 năm phục vụ cho tổng giáo phận Chicago, năm 2005 chuyển sang địa phận Orange làm việc mục vụ. Tại địa phận Orange đã đi qua các chặng đường: từ năm 2005 – 2006, phó xứ St. Angela Merici, Brea; từ năm 2006-2010 St. Columban; từ 2010-2015 Trung Tâm Công Giáo; từ 2015-2019 St. Barabara. Và bây giờ bắt đầu một chặng đường nối tiếp tại giáo xứ Đức Mẹ La Vang.

 
ADOLFO VILLALPANDO

ADOLFO VILLALPANDO

DEACON

TAO DUC PHAN (DAVID)

TAO DUC PHAN (DAVID)

DEACON

x