Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Giờ Chầu Thánh Thể ngày thường : 7:00AM – 8:00AM (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Xin hãy đến thăm viếng Thánh Thể dù chỉ một vài phút.

Xin cảm ơn.

11924552_913174052062839_9195339388972075910_n

x