Chầu Thánh Thể

Chầu Thánh Thể tại Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Giáo xứ có Chầu Thánh Thế vào mỗi thứ 6 đầu tháng, xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em thu xếp công việc để đến tham dự Giờ Chầu Thánh Thể trọn 24 tiếng bắt đầu vào sáng Thứ Sáu 8:30 AM đến sáng Thứ Bảy 8:00 AM hôm sau.

Giờ Chầu Thánh Thể ngày thường : 7:15AM – 8:15AM (Thứ Hai đến Thứ Sáu)

Xin hãy đến thăm viếng Thánh Thể dù chỉ một vài phút.

Xin cảm ơn.

11924552_913174052062839_9195339388972075910_n

x