RCIA – Giáo Lý Dự Tòng

Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng Người Lớn

Chương trình tiếng Việt dành cho những người 18 tuổi trở lên.

Phụ trách: Cha giám quản Tôma Kiệt Tạ
Phone: (714) 775-6200

Chương Trình Giáo Lý Dự Tòng Người Lớn, tuổi từ 18 trở lên, là chương trình dành cho những người lớn sau đây:

  • Chưa bao giờ một lần trong đời đã từng có Rửa Tội, nay muốn trở thành người Công Giáo, và sẵn sàng đón nhận 3 bí tích khai tâm Rửa Tội–Rước Lễ–Thêm Sức trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh.
  • Đã có Rửa Tội rồi nhưng không thuộc đạo Công Giáo, nay muốn trở thành người Công Giáo, và sẵn sàng đón nhận 2 bí tích Rước Lễ–Thêm Sức trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh.
  • Đã có Rửa Tội hồi nhỏ trong đạo Công Giáo rồi, nhưng còn thiếu 2 bí tích Rước Lễ–Thêm Sức, và nay sẵn sàng đón nhận 2 bí tích Rước Lễ–Thêm Sức trong đêm Lễ Vọng Phục Sinh. (Nếu đã có Rửa Tội và Rước Lễ rồi, nhưng chưa có Thêm Sức, thì sẽ học chương trình khác riêng rẽ, chương trình Thêm Sức Người Lớn, và sẽ Thêm Sức vào thánh lễ 6:30 PM Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.)
Khai Giảng: Chúa Nhật, tháng 9 hằng năm
Ngày Học: Các ngày Chúa Nhật hàng tuần, trừ những ngày lễ quốc gia
Giờ Học: 5:00 PM — 7:30 PM
Phòng Học: Phòng 201, trên lầu tòa nhà Đức Hồng Y Thuận
Lệ Phí: $100 dollars mỗi người
Hạn chót: Kể từ ngày khai giảng mỗi năm, chúng tôi không còn nhận Đơn Ghi Danh cho năm học đó nữa. Đơn Ghi Danh cho năm học sau, 2016-2017, sẽ được phát ra vào tháng 5, 2016. Xin lưu ý.
Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang
Mở cửa:
  • Thứ Hai – Thứ Bảy
  • 9:00 sáng – 12 trưa
  • 1:00 trưa – 5:30 chiều

 

x