Bí tích Rửa Tội

Quý Cha hàng tháng cử hành Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em (song ngữ Việt-Anh), từ 7 tuổi trở xuống, 2:00 PM – 3:00 PM, Chúa Nhật, tuần thứ nhì mỗi tháng.

Nhằm lưu ý trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ người Công Giáo, nên cha mẹ ruột và cha mẹ đỡ đầu phải tham dự 1 buổi học. Buổi học được tổ chức 7:00 PM – 8:30 PM, thứ Ba, tuần thứ tư mỗi tháng, phòng 203. Xin ghi danh tại văn phòng ít nhất 1 tháng trước, ghi rõ tên Thánh, phải nộp giấy khai sanh, và thu phí $50.00 cùng một lúc.
Xin cảm ơn.

LỊCH RỬA TỘI

Baptism Schedule 2022 OLLV

x