Bulletin Tiếng Việt

 
 

Chúa Nhật ngày 26 tháng 3, 2023 

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến! 

Chúa Nhật tuần sau ngày 2 tháng 4 là Lễ Lá, quý ông bà anh chị em nào có lá dừa xin cho Giáo Xứ để dùng cho Chúa Nhật Lễ Lá. Xin đem lá đến sáng thứ bảy ngày 1 tháng 4, đề chuẩn bị. Ngày giải tội cuối cùng trước khi lễ Phục Sinh là thứ bảy ngày 1 tháng tư lúc 4pm chiều cho tới 5pm. Những ai chưa đi xưng tội xin đến nhà thờ St Barbara tuần ngày ngày thứ tư và thứ năm 29 và 30 tháng 3. Các Cha sẽ không giải tội trong Tuần Thánh vậy xin quí ông bà anh chị em đến để hòa giải với Chúa. Xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho quĩ mục vụ 2023 và làm ân nhân cho Linh Đài Đức Mẹ La Vang. Nguyện xin Chúa Kitô, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ La Vang trả công và ban muôn hồng ân trên toàn thể quý vị. 

Hôm nay Chúa Nhật thứ 5 Mùa Chay là sự chết với niềm hy vọng và sự sống lại là chủ đề chính. Trường thuật về dự kiến trong bài thứ nhất của Tiên Tri Isaiah đã làm chứng cho việc dân Israel chuẩn bị để trở về Đất Hứa. Ông đã nói với con cái rằng không có gì ngay cả sự chết không có thể làm cho Thiên Chúa không thực hiện được lời giao ước. Thánh Phaolô trong bài thứ hai cũng xác quyết với những giáo dân Rôma thời xa xưa ngay cả khi họ đang đối diện với những việc bắt đạo, những người đang bao quanh bởi văn hoá của sự chết rằng ngay cả Thánh Thần đã làm cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ sống trong chúng ta và sẽ cho chúng ta cuộc sống mới của thân xác hay chết. Ngài cho rằng việc Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết cho chúng ta chia sẽ niềm hy vọng của Chúa Kitô Phục Sinh. Đối với Thánh Gioan trong bài Phúc Âm việc làm cho Lazarô sống lại và dấu chỉ lớn nhất của Chúa Giêsu, người giải thoát cũng là dấu chỉ của cuộc chiến thắng của Chúa cho cuộc sống mới và là dấu cho sự phục sinh. Việc nói về phép lạ lớn, giáo hội cũng xác quyết với chúng ta rằng, chúng ta cũng được ban cho sự sống đời đời sau khi cuộc chiến đấu với tội lỗi và sự chết trong thế giới này. Vì thế sự sống lại là niềm hy vọng và cũng là đề tài chính trong bài đọc Kinh Thánh trong Chúa Nhật 5 Mùa Chay. Các bài đọc cũng xác quyết với niềm tin chúng ta vào Chúa Giêsu, Đấng mà “sự sống lại và là sự sống” hứa cho chúng ta tham dự vào sự sống lại và cuộc sống mới. 

“Hãy đẩy tảng đá ra hãy cho anh ta đi”. Chúng ta thường bị những dây sích việc nghiệm ngập của rượu, thuốc và tình dục, nói xấu ghen tuông và giận hờn trong cái mồ của thất vọng. Đôi khi chúng ta trong cái mồ của ích kỷ, lo lắng sợ hãi hận thù. Nếu chúng ta muốn Chúa Giêsu thăm viếng những bóng tối của tội lỗi và thất vọng, chúng ta hãy xin Chúa trong Thánh Lễ đem cho chúng ta ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần và giải thoát những mồ mạ của chúng ta. Khi chúng ta xưng tội và hoà giải Chúa Giêsu sẽ gọi tên chúng ta “Hãy ra khỏi mồ”, đây là niềm tin mới cho chúng ta. “Lazarô hãy ra khỏi mồ”, đây là một cuộc sống mới của chúng ta. Chúng ta cần phải sẵn sàng để đối diện với cái chết bất cứ lúc nào. Chúng ta sống trong một thế giới đầy dẫy sự chết, chúng ta giết chết lẫn nhau bằng cách phá thai, chiến tranh và khủng bố. Chúng ta hãy khôn ngoan sẵn sàng để gặp Chúa với lương tâm sáng suốt khi thời gia đến. 

Thân mến trong Chúa Kitô và Đức Mẹ La Vang! 

Linh Mục Giuse Nguyễn Văn Luân. 

Chánh Xứ 

 
 

List of bulletins 2023

March

February 


January

List of bulletins 2022

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x