Download mẫu đơn & giấy tờ

Danh sách các đơn yêu cầu, hướng dẫn cách viết đơn, thủ tục .

Đám cưới:

Đám tang:

Gia nhập vào giáo xứ Đức Mẹ La Vang:

Xin mượn phòng ốc / trang thiết bị:  Click here to download

English Confirmation & English RCIA Program 2016 – 2017  Click here to download

Attached is the Altar Server Schedule (June 2017)  Click here to download

x