Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật Lễ Thăng Thiên, ngày 24 tháng 5, 2015

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Ngày thứ Sáu vừa qua, toà giám mục Orange đã ra thông cáo toàn giáo phận những bài sai của các Cha phó trong giáo phận thuyên chuyển năm nay. Chúng ta cảm ơn Thiên Chúa và Ðức Mẹ vì Ðức Cha đã bổ nhiệm Cha Nicola Nguyễn Toàn, hiện nay Cha đang làm quản nhiệm cộng đoàn St Boniface ở Anaheim. Cha Nicolas Toàn đã xong nhiệm kỳ đầu tiên đời Linh mục 4 năm ở Anaheim. Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang rất vui mừng đón tiếp Cha Nicolas Toàn vào ngày 1 tháng 7 tới đây. Trong tâm tình tri ân các người Cha và các người Mẹ, Cha Bảo và Sơ Diễm Mai, chúng ta sẽ có tiệc Mừng Ngày Hiền Phụ (Father’s Day) vào Chúa Nhật ngày 21 tháng 6 lúc 12 giờ trưa. Xin kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em hưởng ứng vé đi tham dự tiệc để cảm ơn các người Cha và các người Mẹ và cũng để tỏ lòng tri ân Cha Bảo và Sơ Diễm Mai. Các đoàn thể hy vọng rằng sẽ đặt 1 bàn để chúng ta cùng chung vui với nhau và cảm ơn Cha Bảo và Sơ Diễm Mai. Vé có bán sau các thánh lễ cuối tuần. Kính mong mọi nguời chúng ta hưởng ứng công việc đầy ý nghĩa này.

Xin nhấn vào đây để đọc tiếp, trang 2.

Pastor’s Corner

Sunday, May 24, 2015

Dear Brothers and Sisters in Christ!

Last Friday, Bishop Vann announced that Fr. Nicolas Toan Nguyen will be our new Parochial Vicar beginning Ju- ly 1 st . Let us thank Almighty God and Bishop Vann for sending us a new Parochial Vicar for our parish! For the past four years, Fr. Nicolas has been at St. Boniface Catholic Church in his first assignment as priest. We are blessed to have him at Our Lady of La Vang! Please consider purchasing tickets for our Father’s Day Celebration at the Mon Amour Banquet Hall on Sunday, June 21, 2015 at 12 pm. Please invite your family and friends to come and honor our parish, and also to thank Fa- ther Bao and Sister Diem Mai as they move onto their new assignments.

Please, come to celebrate with us!

Click here to read more, page 4.

Notas del Párroco

Domingo Mayo 24, 2015

Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
El viernes pasado, el obispo Vann anunció que el Padre Nicolás Toan Nguyen será nuestro nuevo Vicario Parroquial empezando del 1 de julio. Vamos a gracias a Dios Todopoderoso y el obispo Vann por enviarnos nuevo vicario a nuestra parroquia. El Padre Nicolás estuvo en San Bonifacio, por los últimos cuatro años como su primer lugar como sacerdote. Hoy tenemos la suerte de contar con él en Nuestra Señora de La Vang. Por favor le pedimos comprar boletos de entrada para la Celebración del Día del Padre en el restaurante Mon Amour para el 21 de junio de 2015 a 12:00 del mediodía. Por favor, invite a su familia y amigos para venir a honrar a nuestra parroquia y dar gracias al Padre Bao y la hermana Diem Mai.


Haga clic aquí para leer más, página 5


Thông báo

ANNOUNCEMENTS | NOTICIAS

 Menu Right