JOB OPENING for PARISH BUSINESS MANAGER

Our Lady of LaVang Catholic Church, Diocese of Orange is seeking a Business Manager. All with qualifications are encouraged to apply for this position. Please click here for a complete job description.
Please submit your resume to Fr. Bao Thai via the above mailing address or email to Fr. Bao Thai at padrebao@yahoo.com .
Last day to send/email your resume: May 12, 2015.

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, Ngày 05 tháng 03, 2015

Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Giáo Xứ chúng ta đã bắt đầu bán vé xổ số với giá 5 dollars 1 vé. Nếu chúng ta mua 5 vé chúng ta chỉ trả tiền cho 4 vé mà thôi. Xin kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em chúng ta hưởng ứng nồng nhiệt trong việc gây quĩ cho việc xây Toà Nhà Đức Tin và Ðài Ðức Mẹ La Vang. Thứ Ba tuần này lúc 5:30 chiều, chúng ta có Thánh Lễ ban Bí Tích Thêm Sức cho các em trong Giáo Xứ. Kính mời quý Ông Bà Anh Chị Em đến để chúng ta cầu nguyện cho các em được tràn đầy ân sủng của Chúa Thánh Thần. Ngày thứ Bảy tuần sau, lúc 5 giờ chiều, Giáo Xứ chúng ta có cuộc rước kiệu Ðức Mẹ nhân dịp tháng hoa và Thánh Lễ lúc 6 giờ chiều. Xin kính mời quý đoàn thể ban ngành phong trào mặc đồng phục và đem cờ hiệu và có mặt trước 5 giờ để chúng ta rước kiệu đúng 5 giờ.

Xin nhấn vào đây để đọc tiếp, trang 2.

Pastor’s Corner

Sunday, May 03, 2015

Dear Brothers and Sisters in Christ!

Our parish just started selling raffle tickets to raise funds for our major parish projects. Each raffle ticket is $5, but you can purchase 5 raffle tickets for the price of 4. Please help our parish by inviting your family members and friends to purchase the tickets, so we can generate income to build a new two-story classroom building and the grand Shrine of Our Lady of La Vang. This Tuesday, May 5 at 5:30pm, we will have the Confirmation Mass for the youth of our parish – please come and pray for them, that they will be the best Catholics! On Saturday, May 9 at 5pm, we will have a Marian Procession to honor Our Lady of La Vang during the Month of Mary. Therefore, I invite you all to dress up in deference to Our Lady, and to those in groups, wear your group uniforms and be ready at the Church before 5pm so we can start the procession on time at 5pm.

Please, come to celebrate with us!

Click here to read more, page 4.

Notas del Párroco

Mayo 03, 2015

Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Nuestra parroquia ya empezó la venta de boletos para la rifa con un costo de 5 dólares cada uno. Si usted compra 4 boletos juntos nosotros le regalamos otro gratis y tendrá 5 oportunidades de ganar. Por favor ayude a nuestra parroquia, invitando a sus familiares y amigos a comprar los boletos para que podamos recaudar fondos para la construcción de un nuevo Edificio de dos Pisos y el Santuario de Nuestra Señora de La Vang. Este martes, 5 de mayo a las 5:30 pm, tendremos la Misa de Confirmación para los jóvenes de nuestra parroquia, por favor venga y ore por ellos para que sean mejores católicos. El sábado 9 de mayo a las 5:00 PM, tendremos Procesión en honor de Nuestra Señora de La Vang durante el Mes de María. Por favor, use los uniformes de sus organizaciones o grupos y les pedimos estar listos en la iglesia antes de las 5:00 para que podamos comenzar la procesión a tiempo a las 5:00 de la tarde.


Haga clic aquí para leer más, página 5

Quĩ Mục Vụ - PSA 2015 - Hằng Năm

Quí ông bà và anh chị em thân mến!
Giáo xứ chúng ta đã bắt đầu vận động cho Quĩ Mục Vụ - PSA. Hằng năm, Ðức Cha Vann, Giám mục Giáo phận Orange, mời gọi các giáo dân trong toàn giáo phận giúp ngài chu toàn những chương trình mục vụ và đào tạo các linh mục, thầy sáu, đào tạo các giáo lý viên, giúp các chương trình bác ái công giáo trong toàn giáo phận, tù nhân và người nghèo... Mỗi giáo xứ có một chỉ tiêu khác nhau.
Năm nay giáo xứ Ðức Mẹ La Vang đóng góp cho tòa giám mục giáo phận là $53,000 dollars. Chúng tôi xin mời gọi mỗi gia đình hưởng ứng đóng góp cho Quĩ Mục Vụ - PSA là $200 dollars. Chúng ta có thể trả góp trong vòng 10 tháng, mỗi tháng $20 dollars, mỗi tuần $5 dollars, mỗi ngày 72 cents. Nếu gia đình chúng ta được Chúa và Ðức Mẹ ban cho khá giả hơn, xin chúng ta có thể đóng góp hơn mức $200 cho Quĩ Mục Vụ - PSA.
Hưởng ứng bằng tiền mặt (cash), hoặc ngân phiếu (check), ghi Memo là trả cho: Orange Catholic Foundation), xin mang phong bì đến văn phòng giáo xứ, hoặc bỏ phong bì vào các giỏ tiền trong thánh lễ Chúa Nhật hàng tuần. Ngoài ra, để hưởng ứng online, xin vào thẳng website của tòa giám mục @ http://orangecatholicfoundation.org/psa/ .
Một lần nữa giáo xứ xin chân thành tri ân sự quảng đại của quí ông bà và anh chị em đã đóng góp cho Quĩ Mục Vụ - PSA của giáo phận, cũng như các quĩ Tôn Vinh Chúa Kitô, quĩ xây Đài Đức Mẹ và Tòa Nhà Giáo Dục Đức Tin. Nguyện xin Chúa Kitô qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu và ban muôn ơn lành trên toàn thể qúi vị.
Xin nhấn vào đây để hưởng ứng online


Dear brothers and sisters in Christ,
Our Lady of La Vang parish is launching the campaign for the 2015 Pastoral Services Appeal (PSA). The Diocese of Orange is comprised of 62 parishes and 4 pastoral centers. It would be impossible to accommodate the various minis-try and organizational needs that the diocese provides without the ongoing support of the PSA. We would like to remind you that you are an important part of the parish family and the larger family of the Diocese of Orange. With the start of the new calendar year, you are encouraged to pledge what you can to support the 2015 Pastoral Services Appeal. Each parish has an established diocesan contributions target. Once that goal has been met, all other funds automatically revert to the parish itself. This PSA feature has become an important asset to our parish as these additional funds have enabled building projects, educational upgrades and other important parish-based improvements to occur. Please pledge generously so we can together say that we are “Proud to be Catholic”. Thank you so very much for your generosity. May God bless you and your family now and always! Contribute your 2015 PSA online, please click here


Queridos hermanos y hermanas en Cristo!
Nuestra parroquia acaba de empezar la campaña para PSA 2015. Cada año nuestro Obispo Kevin Vann hace un llamado a todos los fieles de la Diócesis para ayudarlo a cumplir con sus proyectos ministeriales en la Diócesis de Orange. Los proyec- tos son para la educación a los futuros sacerdotes, el apoyo a los sacerdotes jubilados, ministerio de la prisión, y caridades católicas. Este año el obispo Vann pidió a nuestra parroquia para apoyarlo con la cantidad de $53,000 dólares. Para conse- guirlo les pido que cada familia de nuestra parroquia done $ 200 dólares para el PSA 2015. Pero si usted puede donar más, por favor hágalo. Por favor, tome un sobre de PSA 2015 y ponga el cheque o el efectivo y regresarlo a la canasta de colección o a la oficina. Una vez más, estoy muy agradecido con todos ustedes por su generosidad a nuestra parroquia y nuestra Dióce- sis. Que el Señor, por intercesión de Nuestra Señora de La Vang bendiga y recompense a cada uno de ustedes por su amor y apoyo a nuestra parroquia. Haga su contribucion para PSA 2015 por internet, presione aqui


Thông báo

ANNOUNCEMENTS | NOTICIAS

Rửa Tội Trẻ Em

(từ 7 tuổi trở xuống)

Quí Cha hàng tháng cử hành Bí Tích Rửa Tội Trẻ Em, từ 7 tuổi trở xuống, 2:00 PM – 3:00 PM, Chúa Nhật, tuần thứ nhì mỗi tháng: 8/3, 12/4, 10/5, 14/6. Nhằm lưu ý trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ người Công Giáo, nên cha mẹ ruột và cha mẹ đỡ đầu phải tham dự 1 buổi học. Buổi học được tổ chức 7:00 PM – 8:30 PM, thứ Hai, tuần thứ tư mỗi tháng:23/2, 23/3, 27/4, 25/5, 22/6 tại phòng 203. Xin ghi danh tại văn phòng ít nhất trước 1 tháng, ghi rõ tên thánh, nếu có, nộp giấy khai sanh, và thu phí $50.00 cùng một lúc. Xin cảm ơn.

 Menu Right