THỨ TƯ LỄ TRO

Giáo Xứ sẽ có Thánh Lễ vào thứ Tư ngày 1 tháng 3, 2017 cho thứ Tư Lễ Tro để bắt đầu mùa chay. Buổi sáng 8:30 AM và chiều 5:30PM

Quỹ Mục Vụ Giáo Phận 2017

Giáo Xứ chúng ta đã bắt đầu vận động cho Quỹ Mục Vụ Giáo Phận 2017, kính xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho chương trình này. Khi đóng trên số tiền ấn định cho Giáo Xứ La Vang là $65,000 dollars chúng ta sẽ có số tiền thặng dư để thay các bóng điện trong nhà thờ.

Chào mừng cộng đoàn dân chúa đến với

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Chương trình gây quỹ

Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ

Do số lượng các em học giáo lý ngày càng nhiều, nên quý cha và cộng đoàn đang chung tay góp sức để xây dựng một toà nhà mới cho các em học giáo lý và những hoạt động hội nhóm.

Click đây để xem chi tiết

THÔNG TIN VỀ ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ TOÀ NHÀ ĐỨC TIN

Xin chào toàn thể quý vị

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang chuẩn bị để xây toà nhà Đức Tin hai lầu và đài Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị chúng ta đóng góp một viên gạch để xây Đài Đức Mẹ La Vang cũng như Toà Nhà Đức Tin cho con cái chúng ta. Đức Tin rất quan trọng trong đời sống của người Công Giáo, cho nên sự đóng góp của quý vị là một niềm vui cho các em. 

thermometer-(low-temperature)

Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017

Hình ảnh giáo xứ Đức Mẹ La Vang

Tin tức của Giáo Xứ

ĐÔI LỜI TỪ CHA CHÁNH XỨ

Chúa Nhật ngày 26 tháng 2, 2017

Quí Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Thứ Tư tuần này ngày 1 tháng 3, 2017, chúng ta bắt đầu Mùa Chay Thánh với Lễ Tro. Kính mời toàn thể quí ông bà anh chị em đến tham dự Lễ Tro và ăn chay kiêng thịt trong Mùa Chay 40 đêm ngày. Kinh Thánh dậy chúng ta: “Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro và một mai người sẽ trở về bụi tro:. Mùa Chay nhắc nhở chúng ta tinh thần ăn năn và sám hối, ân chay, kiêng thịt và bố thí là ba điều mà chúng ta cần làm trong Mùa Chay thánh này. Trong Mùa Chay các ngày thứ sáu chúng ta sẽ bắt đầu đi đàng Thánh Giá lúc 8 giờ sáng và sau đó Thánh Lễ. Xin quí ông bà anh chị em tiếp tục đóng góp cho chương trình Quỹ Giáo Phận 2017 để chúng ta có thể thay các bóng điện trong nhà thờ. Chương trình xây Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang vẫn cần sự đóng góp quảng đại của quí ông bà anh chị em để chúng ta có thể xây toà nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ La Vang sớm. Kính Chúc quí ông bà anh chị em Mùa Chay Thánh tràn đầy niềm ân sủng của Chúa, thánh thiện và quảng đại!

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân. 

 

Upcoming Events

There are no upcoming events at this time.

Giờ các Thánh Lễ trong tuần

Ngày thường

Thứ Hai 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Ba 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Tư 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Năm 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Sáu 8:30 sáng : Tiếng Việt

Thứ Bảy

Thứ Bảy 8:00 sáng: Tiếng Việt
Thứ Bảy 6:00 chiều: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Thứ Bảy 8:00 tối: Tiếng Mễ (Tân-Kitô Hữu)

Chúa Nhật

Chúa Nhật 6:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 8:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 10:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 12:30 chiều : Tiếng Mễ
Chúa Nhật 4:30 chiều : Tiếng Anh (Giới Trẻ)
Chúa Nhật 6:30 chiều : Tiếng Việt

x