Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 25 tháng 1, 2015

Quí Ông Bà và Anh Chị Em thân mến!

Thánh Lễ Chúa Nhật 10:30 sáng hôm nay, Tân Linh Mục Kim Quốc Dũng dâng thánh lễ tạ ơn tại Giáo Xứ Ðức Mẹ La Vang. Cha Dũng thuộc Tu Hội Nhà Chúa ở Lousiana và đã được thụ phong linh mục vào ngày 10 tháng 1 vừa qua tại Texas.

Bắt đầu từ Chúa Nhật này, chúng ta thi công gói bánh chưng bánh tét để gây quĩ cho Giáo Xứ. Xin quí ông bà anh chị em đến phụ giúp mỗi người một tay và nhờ ơn Chúa Mẹ, chúng ta sẽ có nhiều niềm vui và bình an trong 3 tuần lễ thi công

Xin nhấn vào đây để đọc tiếp, trang 2.

Pastor's Corner

January 25, 2015

Dear Brothers and Sisters in Christ!

This Sunday at our 10:30 a.m. Mass, the newly-ordained priest, Father Dung Kim, will celebrate his First Holy Mass of Thanksgiving. Fr. Dung Kim is the Son of Mr.Te Kim, a parishioner here at Our Lady of La Vang. Together with Father Bao and the entire parish, we congratulate Father Dung Kim! May Jesus the High Priest bless you with wisdom and love as you serve God’s people with peace and joy. We also congratulate Mr. Te Kim and the entire family on this special occasion...

Click here to read more, page 4.

Pastor's Corner

Enero 25 del 2015

Queridos hermanos y hermanas en Cristo

Este domingo en la Misa de las 10:30 am, el recién ordenado Padre Dung Kim dirá su Primera Santa Misa de Acción de Gracias en Nuestra Señora de La Vang. Fr. Dung Kim es hijo del señor Te Kim feligres de nuestra parroquia. Junto con el padre Bao y toda la parroquia, queremos felicitar al Padre Dung Kim. Que Jesús y el Sumo Sacerdote lo bendiga con sabiduría y amor al servir al pueblo de Dios con paz y alegría. También felicitamos al Sr. Te Kim y toda la familia en esta ocasión especial. Este domingo también empezaremos a hacer pastel de arroz para vender para el Año Nuevo. El Centro Parroquial estará abierto de 9 am a 10 pm. Por favor venga a ayudarnos en este proyecto...

Haga clic aquí para leer más, página 5.

TRƯỜNG VIỆT NGỮ ĐỨC MẸ LA VANG

CÔNG DÂN GIÁO DỤC - CHÀO CỜ ĐẦU NĂM

Qua Mỹ gần 5 năm đây là lần đầu tiên tôi tham dự một buổi lễ chào cờ của người Việt. Tôi đã từng tham dự một buổi lễ chào cờ của người Mỹ và cảm thấy không khí tuy vô cùng náo nhiệt nhưng lại rất trang nghiêm. Tất cả mọi người đều đứng dậy...
Click here to read more, page 7. Menu Right