• Tiếng Việt
 • English
 • Español

  Lá Thư Cha Chánh Xứ

  Chúa Nhật, ngày 29 tháng 11, 2015

  Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

  Hôm nay bắt đầu năm phụng vụ mới Năm C và cũng là Chúa Nhật thứ I Mùa Vọng. Giáo Hội bắt đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót vào Ngày 8 tháng 12 – Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Ðức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi con cái hướng tới Năm Thánh Lòng thương xót để tạ ơn Thiên Chúa vì Ngài là Ðấng Thương Xót mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cố gắng sống Lời Chúa và đem ra thực hành trong Năm Thánh này. Tuần tới ngày 8 tháng 12 là Lễ Ðức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội, Lễ trọng, Lễ buộc. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em đến để chúng ta xin Ðức Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng ta sống xứng đáng là con cái của Thiên Chúa. Mến chúc Quý Ông Bà Anh Chị Em một Mùa Vọng thánh thiện để sửa soạn tâm hồn đón nhận ân sủng của Con Chúa, Ngôi Hai Giáng Trần.

  Mùa Vọng là thời gian chờ đợi Chúa đến để Ngài sẽ tái giáng sinh trong cuộc sống của chúng ta. Ðây cũng là thời gian để thanh tẩy tâm hồn bằng việc sám hối và làm mới lại cuộc sống và suy niệm về việc Chúa đến với chúng ta lần thứ hai. Ngoài việc Chúa Giêsu đã sinh ra, Chúa đến với chúng ta qua các Bí Tích, đặc biệt Bí Tích Thánh Thể, qua Lời Chúa, qua việc tham dự cầu nguyện cộng đồng và giờ chết, cuối cùng là lúc Chúa đến lần thứ Hai để xét xử thế giới. Trong bài thứ nhất, Tiên Tri Giêrêmia đợi chờ và hy vọng dòng dõi Vua Ðavít sẽ đến đem công bằng và bình an cho con cái của Thiên Chúa. Kitô hữu tin rằng việc đợi chờ của Tiên Tri Giêrêmia sẽ được thực hiện lời Chúa. Ngài cũng quả quyết với chúng ta rằng Thiên Chúa của Công Bằng sẽ thực hiện lời hứa và chúng ta không cần sợ hãi vì những biến chuyển và việc xa đọa của luân lý ở quanh chúng ta. Qua bài thứ hai, Thánh Phaolô cho những cách thứ mà dân Chúa hãy thực hiện trong khi mong chờ “sự trở lại của Chúa Giêsu với các thánh của Ngài”. Chúng ta được mời gọi để bền tâm vững chí trong sự thánh thiện và sống trong tình yêu đối với nhau. Trong bài Phúc Âm, Chúa Giêsu tiên đoán những dấu chỉ sẽ đến với chúng ta trong việc tái lâm vinh hiển của Chúa Giêsu và mời gọi chúng ta hãy sẵn sàng, vui tươi và chuẩn bị: Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, chúng ta hãy đứng thằng và ngẩng đầu lên, vì chúng ta sắp được cứu độ ( Luca 21:28). Chúa Giêsu muốn chúng ta hãy đối diện với tương lai bằng niềm tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa.

  Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

  Click để xem thêm

  Giờ Thánh Lễ

  Lễ Ngày Thường Lễ Thứ Bảy Lễ Chúa Nhật
  8:30AM Thứ Hai (Tiếng Việt) 8:00AM (Tiếng Việt) 6:30AM (Tiếng Việt)
  8:30AM Thứ Ba (Tiếng Mễ) 6:00PM (Tiếng Việt & Tiếng Anh) 8:30AM (Tiếng Việt)
  8:30AM Thứ Tư (Tiếng Việt) 8:00PM Tân-Kitô Hữu (Tiếng Mễ) 10:30AM (Tiếng Việt)
  8:30AM Thứ Năm (Tiếng Mễ) - 12:30AM (Tiếng Mễ)
  8:30AM Thứ Sáu (Tiếng Việt) - 4:30PM
  Giới Trẻ (Tiếng Anh)
  - - 6:30PM (Tiếng Việt)

  Tiệc Tạ Ơn

  Chúng ta sẽ có một buổi tiệc Tạ Ơn dành cho các ban ngành, đoàn thể, các thiện nguyện viên của Giáo Xứ. Buổi tiệc sẽ diễn ra vào Thứ Sáu, ngày 20/11/2015 vào lúc 7 giờ tối tại hội trường Giáo Xứ. Kính mong quý vị đến tham dự và chung vui cùng Giáo Xứ. Xin cảm ơn.

  Xin ủng hộ bánh Tamales sau Thánh Lễ

  Bánh Tamales gây quĩ Cuối tuần này, Cộng đồng ngưòi Mễ Tây Cơ sẽ bán tamales để gây quỹ sau Thánh Lễ. Xin Quý Ông Bà và Anh Chị Em, chúng ta mua thực phẩm và mua vé số ($1.50/vé) để ủng hộ. Xin cảm ơn. Read more

  Thanksgiving Mass 2015

  We will have a Thanksgiving Trilingual Mass on Thursday, November 26, 2015 at 9:00 AM. Please invite your family to come to this special Thanksgiving Mass to give thanks to the Lord for many of his blessings throughout this year. Bread will be given out to families after mass. You can bring bread, wine, dessert, fruit, etc to be blessed. Thank you and Happy Thanksgiving to all, and may God bless America!