ĐẠI HỘI MỤC VỤ GIÁO XỨ

Xin kính mời Quý ông bà anh chị em đến tham dự Đại Hội Mục Vụ Giáo Xứ sau các Thánh Lễ Thứ Bảy và Chúa Nhật tuần này. Chi tiết xin Quý ông bà anh chị em xem ở bulletin trang số 7. Xin cảm ơn. 

x