04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN


04/10/17 THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 26 TN
Th. Phan-xi-cô Át-xi-di

Mc 10,13-16
Tết Trung Thu
ĐIỀU KIỆN ĐỂ VÀO NƯỚC TRỜI
“Thầy bảo thật anh em: ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn một trẻ thơ thì sẽ chẳng được vào.”(Mc 10,15)

Suy niệm: Những điều kiện để vào được Nước Trời mà Chúa Giê-su nói đến trong Tám Mối Phúc Thật là những phẩm chất thấy được nơi hình ảnh trẻ em. Trẻ em là hình ảnh của những người nghèo vì chưa sở hữu tài sản đồng thời cũng rất có khả năng đón nhận với tấm lòng đơn sơ: “Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ” (Mt 5,2). Một cách tự nhiên, trẻ em là những người hiền hoà dễ mến, từ nét mặt hiền hoà không cau có, không đe doạ ai, đến nụ cười tươi tắn, lời nói nhẹ nhàng như khơi gợi tình thương mến: “Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp” (Mt 5,4). Trẻ em có tâm hồn trong sạch, không quanh co dối trá, không thủ lợi lừa đảo, không tính toan mưu mô: “Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa” (Mt 5,8).

Mời Bạn:Khi chọn gọi các môn đệ, Đức Giê-su chỉ chọn người lớn; nhưng khi chọn mẫu người tiêu biểu làm công dân Nước Trời, Đức Giê-su lại chọn trẻ em. Điều này gián tiếp nhắc nhở “người lớn” rất có thể đã bị mất đi những đức tính đáng quý nơi trẻ em, đồng thời hãy can đảm tìm lại những gì tốt lành mình đã đánh mất, hầu tìm được một chỗ trong Nước Trời.

Sống Lời Chúa:Suy gẫm lý do tại sao Đức Giêsu ôm lấy trẻ em và đặt tay chúc lành cho chúng.

Cầu nguyện:Lạy Chúa, Chúa yêu thích người có tâm hồn trẻ thơ. Xin giúp chúng con dám can đảm làm một cuộc “sinh lại” để nên như trẻ thơ trước mặt Chúa.

x