17.08.2017


17.08.2017
THỨ NĂM TUẦN 19 TN

Mt 18,21-19,1
THA THỨ

“…hết lòng tha thứ cho anh em mình.” (Mt 18,35)

Suy niệm: Ta dễ đồng cảm với cơn phẫn nộ của ông chủ đối với tên đầy tớ mắc nợ ông mười ngàn yến vàng, bởi vì trong khi y được tha bổng món nợ kếch xù đó, y lại không chịu tha cho người bạn mắc nợ y chỉ có một trăm quan tiền. Y lãnh hậu quả xứng đáng, là phải trả toàn bộ món nợ “cho đến đồng xu cuối cùng.” Chúa Giê-su thật tài tình khi diễn tả sự cách biệt lớn lao giữa hai món nợ. Cùng một lối so sánh đó, nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ đã dịch kinh Lạy Cha như sau: “Xin tha tội cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ có lỗi với chúng con.” Quả thật, tội chúng ta xúc phạm đến Chúa thì nhiều và nặng nề hơn là lỗi anh em xúc phạm đến ta.

Mời Bạn: Thật dễ hiểu nếu bạn đồng cảm với cơn giận của ông chủ. Thế nhưng, thật khó hiểu và khó chấp nhận, khi bạn, tựa như người đầy tớ kia, chỉ biết xin ơn tha tội (vốn rất nhiều) từ Chúa, mà không biết tha thứ cho anh em xúc phạm đến ta (vốn rất ít). Người ta thường nói “Sự bất quá tam” hay “Quá tam ba bận” (tha không quá ba lần). Còn Chúa dạy rằng “Không phải tha bảy lần, mà là bảy mươi lần bảy.” Phải chăng Chúa đòi hỏi bạn quá nhiều? Hay so với số lần bạn được Chúa tha thứ, thì con số đó hãy còn là quá ít?

Chia sẻ: Bạn có tin rằng cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nếu bạn biết tha thứ cho nguời khác không?

Sống Lời Chúa: Mau mắn và vui vẻ tha thứ cho kẻ xúc phạm mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con noi gương thánh Kôn-bê và các thánh tử đạo Việt Nam, biết “cam lòng chịu chết mà không oán hận”, biết tha thứ khi anh em xúc phạm đến con, “vì chính khi thứ tha, là khi được tha thứ.” Amen.

x