19/09/17 THỨ BA TUẦN 24 TN


19/09/17 THỨ BA TUẦN 24 TN
Th. Gia-nu-a-ri-ô, giám mục, tử đạo
Lc 7,11-17

THIÊN CHÚA XÓT THƯƠNG
Trông thấy bà, Chúa chạnh lòng thương và nói: “Bà đừng khóc nữa.” Rồi Người lại gần sờ vào quan tài. (Lc 7,13)

Suy niệm: “Bà goá” là một trong những thành phần được Chúa Giê-su ưu đãi và đặc biệt dành nhiều tình cảm nhất, vì họ thuộc nhóm những người nghèo hèn, cùng khốn của xã hội. Họ là đối tượng được Chúa Giê-su quan tâm. Ở đây, trước nỗi đớn đau khôn cùng của bà goá thành Na-im về cái chết của đứa con trai duy nhất, Chúa Giê-su đã chạnh lòng thương. Ngài không trì hoãn. Ngài đã đến an ủi bà và làm tan đi nỗi đau nơi bà bằng cách cho cậu con trai của bà sống lại. Không chỉ con của bà được sống lại, tâm hồn của bà và của mọi người chứng kiến sự sống lại này cũng được sống lại, niềm tin của họ vào Thiên Chúa được nảy sinh. “Bà đừng khóc nữa”. Phải, rất cần một thái độ cậy trông hơn là thái độ than vãn trong khi chờ lòng thương xót của Chúa.

Mời Bạn: Mỗi người chúng ta phải vững tin vào Chúa, dù là lúc đau đớn nhất trong đời. Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa rất dễ chạnh lòng thương. Cần tiếp tục “chạnh lòng thương” như Chúa Giê-su đối với những người bị xã hội lãng quên.

Chia sẻ: Cùng với Chúa Giê-su, chúng ta đi bước trước để đến với những người đang cần ta. Bằng một chút chia sẻ vật chất, một lời an ủi, khích lệ, và nhất là bằng chính đời sống cầu nguyện mỗi ngày của ta.

Sống Lời Chúa: Mỗi ngày tôi nghiền ngẫm lời dạy của Chúa Giê-su: “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thiên Chúa đã yêu thương anh em.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con con tim của Chúa, để con biết yêu thương và cảm thông với hết mọi người, nhất là những người đang cần đến con.

x