25.08.2017


25.08.2017
THỨ SÁU TUẦN 20 TN
Thánh Lu-y

Mt 22,34-40
ĐIỀU RĂN LỚN NHẤT

“Thưa Thầy, trong sách Luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn lớn nhất?” (Mt 22,36)

Suy niệm: Cũng đặt vấn nạn về điều răn lớn nhất, nhưng Tin Mừng theo Lu-ca cho ta một câu hỏi lý thú và sâu sắc: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?” (Lc 10,25). Câu trả lời của Đức Giê-su cho thấy điều răn quan trọng nhất và có ý nghĩa nhất trong toàn bộ cuộc sống con người là điều răn yêu thương: yêu thương Thiên Chúa trước hết và trên hết, rồi đến yêu thương người lân cận như Đức Giê-su đã yêu thương ta. Yêu mến Chúa nên yêu thương người lân cận, và yêu thương người lân cận chứng tỏ ta có lòng yêu mến Chúa. Chính lòng yêu thương Chúa và tha nhân ấy làm ta trở nên giống Chúa, được chia sẻ phẩm chất của Ngài, nghĩa là có sự sống đời đời như Ngài.

Mời bạn nhìn và thử nhẩm tính xem có bao nhiêu phận người, là có bao nhiêu cuộc đời, với nhiều phương cách diễn tả tình yêu mến: gia đình, bạn bè, hàng xóm, già – trẻ… Nếu “mỗi giây phút trong cuộc sống không sống trong tình yêu Thiên Chúa là một khoảnh khắc mất đi, một hành động không có ý nghĩa khi không được hoàn tất trong tình yêu Thiên Chúa,.. Các bạn là dấu hiệu của tình yêu Thiên Chúa mọi nơi, mọi lúc.” (O. Benzi).

Sống Lời Chúa: Hôm nay, khi bắt đầu làm việc gì, tôi đặt hết lòng mình vào công việc với lòng yêu mến Thiên Chúa và với ý hướng phục vụ anh chị em.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi thời khắc trong cuộc sống của con, nếu đong đầy và thấm nhuần tình yêu với Chúa và mọi người, thì tốt đẹp biết bao! Xin khơi dậy và giúp con làm triển nở tình yêu mà Chúa đã gieo vào cuộc sống con hôm nay. Amen.

x