28.07.2017


28.07.2017
THỨ HAI TUẦN 21 TN
Thánh Âu-tinh, giám mục, tiến sĩ HT

Mt 23,13.15-22
ĐỪNG DẪN ĐƯỜNG MÙ QUÁNG

“Khốn cho các người, những kẻ dẫn đường mù quáng.” (Mt 23,16)

Suy niệm: Khi lạc mất trong rừng già hay giữa biển khơi, ta rất cần có người dẫn lối để biết phương hướng thoát hiểm, sống còn. Cuộc đời là một hành trình mà ta cần được dẫn đường chỉ lối để biết đi đâu về đâu. Có một người dẫn đường khôn ngoan và sáng suốt là yếu tố bảo đảm cho sự sống còn. Nhưng nếu người dẫn đường lại mù quáng thì ngược lại tình hình sẽ tệ hại vô cùng. Đức Giê-su là Đường để nhân loại đi về với Chúa Cha, quê hương đích thực, suối nguồn sự sống và bình an vĩnh cửu. Đi theo Đức Giê-su, chúng ta được mời gọi trở nên những người dẫn đường cho người khác. Đi theo và học với Ngài để khỏi trở nên người dẫn đường mù quáng, thành tai hoạ cho mình và cho người khác.

Mời Bạn: Hầu như mỗi người chúng ta, dù trong hoàn cảnh nào, cũng có vai trò dẫn dắt đối với những ai đó (cha mẹ đối với con cái, anh chị đối với các em, thượng cấp đối với thuộc cấp, người cao niên đối với người trẻ…) Và vì thế chúng ta có bổn phận phải làm gương sáng và đưa ra những lời hướng dẫn đúng đắn và kịp thời. Không thể khước từ bổn phận này, nhớ rằng ta đã lãnh nhận cây nến sáng trong ngày chịu Phép Rửa.

Chia sẻ: Kinh nghiệm của bạn trong vai trò dẫn dắt người khác. Những yếu tố nào thường ảnh hưởng nhiều nhất đến sự thành công hay thất bại của bạn trong vai trò này?

Sống Lời Chúa: Tránh gây gương xấu trong bất luận trường hợp nào, nhưng cố gắng làm gương sáng cho người khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nỗ lực trở nên hoàn thiện, để có thể giúp dẫn dắt những người mà Chúa gửi đến cho con. Ước gì con không làm cho bất cứ ai phải hư mất. Amen.

x