29.08.2017


29.08.2017
THỨ BA TUẦN 21 TN
Thánh Gio-an Tẩy Giả bị trảm quyết

Mc 6,17-29
ĐỪNG ĐỂ SỰ ÁC THỐNG TRỊ

“Con nên xin gì đây? – Đầu Gio-an Tẩy Giả” (Mc 6,24)

Suy niệm: Đọc đoạn Tin Mừng về cái chết của Gio-an Tẩy Giả, chúng ta kinh hoàng vì sự độc ác chiếm lãnh tâm hồn của Hê-rô-đê, Hê-rô-đi-a và cô gái Sa-lô-mê, coi mạng sống con người không hơn con rệp, muốn giết là giết, để rửa một mối hận thù, để bảo vệ một danh dự hão, để làm phần thưởng cho một điệu vũ uốn éo. Tâm hồn một khi bị dục vọng đen tối chi phối thì còn có chi mà người ta không dám ước muốn hay làm!

Mời Bạn: Ngày nay vẫn còn nhan nhản những Hê-rô-đê, Hê-rô-đi-a và Sa-lô-mê. Chỉ vì chút tự ái, vì vài ngàn đồng bạc, vì một chầu nhậu, vì muốn thoái thác trách nhiệm mà người ta dám ra tay hạ sát một mạng người hay một bào thai vô tội! Sự ác của một người khó làm nên chuyện nếu gặp sự phản kháng của nhiều người khác. Thực đáng ngạc nhiên, khi các thực khách của Hê-rô-đê ngày xưa không ai dám lên tiếng can ngăn. Phải chăng nhiều người ngày nay cũng im lặng trước sự ác, để mặc nó hoành hành? Mời bạn kiểm điểm xem bạn có để sự ác tung hoành nơi tâm hồn mình không, hoặc bạn có dám lên tiếng phản kháng một sự ác không? Nên nhớ rằng, trước sự ác, “im lặng tức là đồng lõa”.

Chia sẻ: Khuyến khích nhau can đảm để lên tiếng ngăn chặn một sự ác, một sự xấu trước khi nó trở thành hiện thực.

Sống Lời Chúa: Noi gương Chúa đã lên tiếng trách các Biệt phái vì lòng dạ độc ác của họ, hoặc cản ngăn các môn đệ muốn báo thù một làng ở miền Sa-ma-ri.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy con tâm niệm rằng thấy việc xấu phải can ngăn mà không làm thì là hèn nhát và là đồng lõa. Xin cho “nền văn hóa sự sống” thắng vượt “nền văn hóa sự chết” nơi tâm hồn chúng con. Amen.

x