30.08.2017


30.08.2017
THỨ TƯ TUẦN 21 TN

Mt 23,27-32
TRUNG THỰC TRONG ĐỜI SỐNG

“Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình.” (Mt 23,28)

Suy niệm: Tính xấu duy nhất không thể tha thứ là thói giả hình, bởi vì ngay cả khi người giả hình bày tỏ lòng hối cải, thì đó cũng chỉ là giả hình giả bộ. Nơi người giả hình, cái gì cũng gian dối, không có gì là chân thật. Tại sao ta giả hình? Thưa, tám lạng giả hình tương đương nửa cân tham vọng. Tiếng khen, danh giá là đích điểm cho tính giả hình. Trong bài Tin Mừng, Đức Giê-su dùng một hình ảnh quen thuộc với người Do Thái để chỉ thói giả hình, đó là mồ mả tô vôi. Cõi lòng người giả hình tựa như mồ mả quét vôi trắng trong mùa hành hương, bên ngoài đẹp đẽ dễ coi, nhưng bên trong đầy xấu xa dơ bẩn; ngoài miệng thì niệm nam mô, trong lòng lại đựng một bồ dao găm.

Mời Bạn: “Tất cả chúng ta đều là kẻ giả hình. Chúng ta không thể nhìn và xét đoán chính mình như cách ta nhìn và xét đoán người khác” (J. Pacheco). Thói giả hình không phải chỉ có nơi người Pha-ri-sêu ngày xưa, mà có thể nơi mọi người ngày nay, từ các nhà tu hành đến người giáo dân. Giả hình không chỉ trong giao tế xã hội, mà cả trong việc thực hành đức tin. Bạn làm gì để tránh thói xấu tệ hại này?

Sống Lời Chúa: Tôi cố gắng hết sức tránh cuộc sống hai mặt: tốt lành bên ngoài nhưng bên trong lại có ý đồ khác; hoặc tốt lành lãnh vực này nhưng lại làm việc ám muội trong lãnh vực khác; đòi hỏi người khác, nhưng lại dễ dãi với chính mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa nghiêm khắc lên án nếp sống giả hình. Xin cho con ghi khắc lời Chúa dạy, con nỗ lực sống trung thực, thống nhất trong suy nghĩ và hành động. Amen.

x