30/09/17 Thứ Bảy tuần 25 tn


30/09/17 Thứ Bảy tuần 25 tn
Th. Giê-rô-ni-mô, linh mục, tiến sĩ HT
Lc 9,43b-45

HIỂU VÀ ĐÓN NHẬN THẬP GIÁ
Nhưng các môn đệ không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bị che khuất. (Lc 9,45)

Suy niệm: “Tôi sẽ không cho phép ai đi qua tâm trí mình với đôi chân dơ bẩn của họ” (M. Gandhi). Tâm trí con người có một khả năng tuyệt vời là chỉ đón nhận, thông hiểu những gì thích hợp với mình, và loại trừ điều họ không thích. Khả năng ấy của tâm trí giải thích lý do tại sao các môn đệ không hiểu điều Thầy mình tiên báo về cuộc Khổ nạn. Tâm trí các ông đầy ắp tham vọng ham muốn quyền lực, mong mình sẽ là người lớn nhất trong nhóm. Còn chỗ đâu để hiểu con đường quên mình, phục vụ của Thầy các ông. Lòng trí các ông chỉ biết một hướng: hướng vinh quang của Thầy trong Vương quốc, thì làm gì còn chỗ để nhận ra “Con Người sẽ bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết chết Ngài” (c. 44)!

Mời Bạn: Tựa như các tông đồ ngày xưa, bạn cũng đã nghe biết nhiều về con đường thập giá đưa đến vinh quang Phục sinh. Thế nhưng, sự thật ấy không đi vào tâm trí bạn, không được áp dụng vào trong đời sống. Bạn vẫn nhìn hy sinh, quên mình, thập giá, khổ chế… như điều phải tránh xa bằng mọi giá. Làm sao để tâm trí bạn đón nhận và uốn nắn cuộc đời Ki-tô hữu của bạn cho thích hợp với lời dạy của Chúa?

Sống Lời Chúa: Tôi vui vẻ đi con đường thập giá, hy sinh, khổ chế, để trở nên giống Chúa của tôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con đường thập giá đưa đến Phục sinh, và chính Chúa đã đi trước con đường ấy để thêm niềm tin cho con. Xin cho con dũng cảm loại trừ tinh thần thế gian ra khỏi tâm trí mình, và thay vào đó bằng tinh thần Tin Mừng Chúa. Nhờ vậy con sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.

x