31.08.2017


31.08.2017
THỨ NĂM TUẦN 21 TN

Mt 24,42-51
TỰA NHƯ NGƯỜI TÔI TỚ TỐT

“Anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.” (Mt 24,44)

Suy niệm: Bất ngờ là tình huống ta e ngại, ngán sợ nhất trong cuộc sống hằng ngày, đơn giản vì ta trở tay không kịp. Do đó, không lạ gì có những trung tâm dự báo thời tiết, cảnh báo sóng thần, núi lửa, động đất, để con người chuẩn bị sẵn sàng. Thế nhưng, đứng trước cái chết bất ngờ, thì không trung tâm hay máy điện toán nào có thể dự đoán trước được. Đức Giê-su dạy ta thái độ khôn ngoan là tỉnh thức. Tỉnh thức là biết rằng ta không sống mãi ở trần gian này, rằng điểm đến cuối cùng của đời ta là ở đâu. Tỉnh thức là chu toàn bổn phận hằng ngày của mình cách tốt đẹp, nghiêm chỉnh. Tỉnh thức là sử dụng năng lực Chúa ban để phục vụ con người cách quảng đại.

Mời Bạn: Ngược với thái độ tỉnh thức sẵn sàng của người tôi tớ tốt là cung cách của người tôi tớ xấu: vui chơi hơn là lo chu toàn nhiệm vụ, lạm dụng quyền lực đánh đập tôi trai tớ gái, nhậu nhẹt với bọn say sưa. Tất cả chỉ vì nghĩ rằng chủ về trễ: chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm. Bạn nhận thấy mình giống loại người tôi tớ nào? Tỉnh thức sẵn sàng với việc làm tròn nhiệm vụ của một người trong gia đình, hội viên đoàn thể, giáo dân trong giáo xứ… có phải là lối sống đạo của bạn không?

Sống Lời Chúa: Tôi điều chỉnh lại cái nhìn về bổn phận: xác tín bổn phận hằng ngày của mình dù bình thường nhỏ bé đến đâu, nhưng lại là công việc quý giá, vĩ đại trước mặt Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa dạy con thái độ tỉnh thức sẵn sàng vì giờ Chúa đến đưa con về với Chúa thì hoàn toàn bất ngờ. Xin giúp con luôn nỗ lực chu toàn nhiệm vụ mỗi ngày. Amen.

x