CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017


CHÚA NHẬT XXVI TN: 01.10.2017
KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI

Mt 21, 28 – 32
1. Ghi nhớ:”Nó đáp: con không muốn đâu! Nhưng sau
đó nó hối hận, nên lại đi” . (Mt 21,29-30)

2. Suy niệm: Lời Chúa hôm nay nêu lên cho chúng ta đặc
điểm của hai hạng người. Hạng người thứ nhất là những
người nói ” làm “nhưng lại ” không làm” , hạng thứ hai là
những người nói “không làm” nhưng lại “làm ” . Chúng ta
hiểu rõ, chính Thiên Chúa là Cha đã mời gọi mỗi người
chúng ta làm việc cho Ngài. Trước lời mời gọi đó, mỗi
người có một thái độ như là thái độ của hai hạng người
trong Tin mừng vừa kể. Qua đó Chúa Giêsu muốn nhấn
mạnh với chúng ta về sự quan trọng của thái độ sám hối là
cần thiết để được vào Nước Trời. Dụ ngôn hai người con
cũng dạy chúng ta nhiều điều hữu ích. Hầu hết, ta hay bỏ
qua những gì mình đã hứa với Chúa cũng như với người
khác, đặc biệt sự hủy bỏ lời hứa này dễ dàng thấy trong tình
trạng ly dị của Bí Tích hôn phối. Đồng thời cũng có cái
nhìn mới về anh em, chúng ta đừng dán nhãn, đóng khung
hay kết án một con người khi họ còn sống vì hôm nay họ
nói không với Thiên Chúa nhưng ngày mai họ sẽ sám hối
và sửa đổi.

3. Sống Lời Chúa: Suy ngẫm lại những lần ta đã thề hứa
với Chúa.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con trung thành
giữ trọn những lời hứa với Chúa. Amen.

x