LIÊN MINH THÁNH TÂM

 

Kính mời Ban trị sự và đoàn viên LMTT tham dự Chầu Thánh Thể lúc 7:30AM và Thánh Lễ 8:30AM thứ Sáu đầu tháng ngày 1/9/2023, và sau đó sẽ có họp đoàn vào lúc 6:00PM tại phòng 202. Kính mời Ban trị sự và Quý đoàn viên tham dự đông đủ. Xin cảm ơn. 

 

x