QUỸ MỤC VỤ 2024

Tuần này giáo xứ sẽ bắt đầu phát các phong thư trong các Thánh Lễ Chúa Nhật cho Quỹ Mục Vụ Giáo Phận (PSA) 2024. Quý Cha mời gọi mỗi gia đình đóng góp $500 cho Quỹ PSA 2024. Sự tham gia của quý ông bà và anh chị em trong chương trình gây Quỹ Mục Vụ hằng năm mang lại những kết quả thực sự đáng kể cho các giáo xứ, các trường học, và các cộng đoàn của chúng ta. Vì vậy, xin quý ông bà anh chị em nhiệt tình hưởng ứng chương trình gây Quỹ Mục Vụ của năm nay. Xin chân thành cảm ơn.

x