Chào mừng cộng đoàn dân chúa đến với

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Chương trình gây quỹ

Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ

Do số lượng các em học giáo lý ngày càng nhiều, nên quý cha và cộng đoàn đang chung tay góp sức để xây dựng một toà nhà mới cho các em học giáo lý và những hoạt động hội nhóm.

Click đây để xem chi tiết

THÔNG TIN VỀ ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ TOÀ NHÀ ĐỨC TIN

Xin chào toàn thể quý vị

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang chuẩn bị để xây toà nhà Đức Tin hai lầu và đài Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị chúng ta đóng góp một viên gạch để xây Đài Đức Mẹ La Vang cũng như Toà Nhà Đức Tin cho con cái chúng ta. Đức Tin rất quan trọng trong đời sống của người Công Giáo, cho nên sự đóng góp của quý vị là một niềm vui cho các em. 

Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $3,000/4 năm.

  • 12/2013Available
  • 12/2014Available
  • 12/2015Available
  • 12/2016Available
  • 12/2017Available

Vườn Cầu Nguyện

Trần Trân: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.
Jannie Jordan: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. 
Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.

Tin Tức Giáo Xứ

Hình ảnh các Thánh Lễ Gần Nhất

Xin quý vị đón xem thánh lễ kỷ niệm 50 năm của đức cha Mai Thanh Lương – Chúa Nhật ngày 22/5 lúc 2h00 pm. Xin mời cộng đoàn dân Chúa đến với GX Đức Mẹ La Vang

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9, 2015

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Tuần này, Giáo xứ chúng ta bắt đầu các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi. Hy vọng rằng các con em chúng ta hăng say trong việc học Giáo Lý để biết về Chúa và Giáo Hội. Các em học tiếng Việt để biết về cội nguồn, “người Việt còn, tiếng Việt còn”. Các em tham gia vào thiếu nhi để rèn luyện con người tốt theo mẫu người của Chúa Giêsu. Giáo xứ cũng mong rằng các cha mẹ cũng hãy đồng hành với các em và tham gia vào việc nấu ăn cho các em, giữ trật tự trong lúc các em đang học và giúp Sơ, quý Thầy Cô và các Anh Chị Huynh Trưởng trong việc phục vụ cho các em. Chương trình Giáo Lý Tân Tòng cũng đã bắt đầu, chúng ta vẫn còn ít người, mong rằng chúng ta giới thiệu những anh chị em tìm hiểu về đạo Công Giáo đến học mỗi chiều Chúa Nhật từ 5 giờ đến 6:30 chiều và sau đó tham dự Thánh Lễ và ra về. Giáo xứ cũng sắp bán Garage Sale trong tháng 10 này. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng giúp Giáo xứ những đồ mà còn bán được để gây quĩ cho Giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho Quý Ông Bà Anh Chị Em

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

Click để xem thêm

Giờ các Thánh Lễ trong tuần

Ngày thường

Thứ Hai 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Ba 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Tư 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Năm 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Sáu 8:30 sáng : Tiếng Việt

Thứ Bảy

Thứ Bảy 8:00 sáng: Tiếng Việt
Thứ Bảy 6:00 chiều: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Thứ Bảy 8:00 tối: Tiếng Mễ (Tân-Kitô Hữu)

Chúa Nhật

Chúa Nhật 6:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 8:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 10:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 12:30 chiều : Tiếng Mễ
Chúa Nhật 4:30 chiều : Tiếng Anh (Giới Trẻ)
Chúa Nhật 6:30 chiều : Tiếng Việt

Chào mừng cộng đoàn dân chúa đến với

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang được thành lập hơn 10 năm và có lượng Giáo Dân ngày càng gia tăng. Giáo xứ thường xuyên tổ chức các hoạt động picnic, sinh hoạt hội đoàn để xây dựng tinh thần đoàn kết của mọi người

Chương trình gây quỹ

Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ

Do số lượng các em học giáo lý ngày càng nhiều, nên quý cha và cộng đoàn đang chung tay góp sức để xây dựng một toà nhà mới cho các em học giáo lý và những hoạt động hội nhóm.

ĐỪNG BỎ LỠ

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN VỀ ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ TOÀ NHÀ ĐỨC TIN

Tại sao chúng ta cần xây tượng Đức Mẹ và Toà Nhà Đức Tin

Tượng Đức Mẹ: Theo Thánh Ý của cha Chánh Xứ LM. Joseph Nguyễn Văn Luân, cha Phó Xứ Tiền Nhiệm Gioan Baotixita Thái Quốc Bảo và cha Phó Xứ Nicolas Toàn Nguyễn . Quỹ này nhằm xây Tòa Nhà Đức Tin 2 lầu mới và Đài Đức Mẹ La Vang mới.
Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $3,000/4 năm.

  • 12/2013Available
  • 12/2014Available
  • 12/2015Available
  • 12/2016Available
  • 12/2017Available

Vườn Cầu Nguyện

Trần Trân: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.
Jannie Jordan: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. 
Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.

Tin Tức Giáo Xứ

Hình ảnh các Thánh Lễ Gần Nhất

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9, 2015

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Tuần này, Giáo xứ chúng ta bắt đầu các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi. Hy vọng rằng các con em chúng ta hăng say trong việc học Giáo Lý để biết về Chúa và Giáo Hội. Các em học tiếng Việt để biết về cội nguồn, “người Việt còn, tiếng Việt còn”. Các em tham gia vào thiếu nhi để rèn luyện con người tốt theo mẫu người của Chúa Giêsu. Giáo xứ cũng mong rằng các cha mẹ cũng hãy đồng hành với các em và tham gia vào việc nấu ăn cho các em, giữ trật tự trong lúc các em đang học và giúp Sơ, quý Thầy Cô và các Anh Chị Huynh Trưởng trong việc phục vụ cho các em. Chương trình Giáo Lý Tân Tòng cũng đã bắt đầu, chúng ta vẫn còn ít người, mong rằng chúng ta giới thiệu những anh chị em tìm hiểu về đạo Công Giáo đến học mỗi chiều Chúa Nhật từ 5 giờ đến 6:30 chiều và sau đó tham dự Thánh Lễ và ra về. Giáo xứ cũng sắp bán Garage Sale trong tháng 10 này. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng giúp Giáo xứ những đồ mà còn bán được để gây quĩ cho Giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho Quý Ông Bà Anh Chị Em

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

Click để xem thêm

Giờ các Thánh Lễ trong tuần

Ngày thường

Thứ Hai 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Ba 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Tư 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Năm 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Sáu 8:30 sáng : Tiếng Việt

Thứ Bảy

Thứ Bảy 8:00 sáng: Tiếng Việt
Thứ Bảy 6:00 chiều: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Thứ Bảy 8:00 tối: Tiếng Mễ (Tân-Kitô Hữu)

Chúa Nhật

Chúa Nhật 6:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 8:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 10:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 12:30 chiều : Tiếng Mễ
Chúa Nhật 4:30 chiều : Tiếng Anh (Giới Trẻ)
Chúa Nhật 6:30 chiều : Tiếng Việt

Notas del Párroco

Domingo, Marzo 26, 2023 

¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 

La próxima semana será el Domingo de Ramos. Si tiene palmas, córtelas y tráigalas a nuestra parroquia el próximo sábado para la solemnidad del Domingo de Ramos. Este próximo miércoles y jueves 29 y 30 de marzo habrá confesión en la Iglesia de Santa Bárbara. Por favor, ve y reconcíliate con el Señor antes de Pascua. El último día de nuestra confesión parroquial será el sábado 1 de abril de 4 a 5 p. m. No habrá confesión durante la Semana Santa. Una vez más, estoy muy agradecido con to-dos ustedes por su amor y apoyo a nuestra parroquia. 

La muerte con esperanza en la resurrección es el tema central de las lecturas bíblicas del Quinto Domingo de Cuaresma. Al informar sobre su visión en la primera lectura, Ezequiel da testimonio de la reanimación del Israel muerto en preparación para su regreso a la Tierra Prometida. Le asegura a su pueblo que nada, ni siquiera la muerte, impedirá que Dios cumpla su promesa. San Pablo, en la segunda lectura, asegura a los primeros cristianos romanos que se enfrentaban a la muerte por la persecución, y a nosotros que estamos rodeados de una cultura de muerte, que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos y que habita en nosotros dará vida. a nuestros cuerpos mortales. Él considera la Resurrección de Jesús la base de nuestra esperanza de compartir la Resurrección de Jesús. Para Juan, en el Evangelio de hoy, la resurrección de Lázaro es el último y más grande signo de Jesús, el Libertador, un relato simbólico de su victoria sobre la muerte a costa de su propia vida y un signo que anticipa su Resurrección. Al describir este gran milagro, la Iglesia nos asegura que nosotros también seremos resucitados a la vida eterna después de nuestra batalla con el pecado y la muerte en este mundo. Así, la esperanza de la resur-rección es el tema central de las lecturas bíblicas del Quinto Domingo de Cuaresma. Las lecturas nos aseguran que nuestra Fe en Jesús, que es “la Resurrección y la Vida”, promete nuestra participación en la resurrección y en la vida nueva. 

“Quiten la piedra, desátenlo y déjenlo ir”. A menudo nos atamos con cadenas de adicción al alcohol, las drogas, las desvi-aciones sexuales, la calumnia, el chisme, la envidia, los prejuicios, el odio y la ira incontrolable, y nos enterramos en las tum-bas de la desesperación. A veces estamos en la tumba del egoísmo, llenos de sentimientos negativos como la preocupación, el miedo, el resentimiento, el odio y la culpa. Si queremos que Jesús visite nuestros oscuros calabozos de pecado, desesperación e infelicidad, pidámosle a Jesús durante esta Santa Misa que traiga la luz y el poder del Espíritu Santo a nuestra vida privada y nos libere de nuestras tumbas. ¿Hay momentos en los que nos negamos a dejar que Dios entre en nuestras billeteras, por temor a que el diezmo fiel ponga en peligro nuestros ahorros? Cuando recibamos el Sacramento de la Reconciliación, Jesús llamará nuestro nombre y ordenará: "¡Salgan!" Esta es una buena noticia para todos nosotros: “¡Lázaro, sal!” Este puede ser el comienzo de una nueva vida. Necesitamos estar preparados para recibir la muerte en cualquier momento. Vivimos en un mundo que está lleno de muerte. Nos matamos unos a otros en actos de asesinato, aborto, eutanasia, ejecución, guerra, y ac-tividades terroristas. Nos matamos a nosotros mismos a través del suicidio, el abuso de drogas y alcohol, el tabaquismo, el exceso de trabajo, el estrés, los malos hábitos alimenticios y la negligencia física. La pregunta más importante es: ¿estoy listo para enfrentar mi muerte? Todos sabemos que lo haremos seguramente morirá, pero cada uno de nosotros neciamente piensa que él o ella no morirá en ningún momento en el futuro cercano Seamos sabios, bien preparados y siempre listos para encon-trarnos con nuestro Señor con una conciencia limpia cuando llegue el momento. 

¡Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang! 

Reverendo Joseph Luan Nguyen, Párroco 

 

List of bulletins 2023

March

February 


January

List of bulletins 2022

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x