Chào mừng cộng đoàn dân chúa đến với

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Chương trình gây quỹ

Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ

Do số lượng các em học giáo lý ngày càng nhiều, nên quý cha và cộng đoàn đang chung tay góp sức để xây dựng một toà nhà mới cho các em học giáo lý và những hoạt động hội nhóm.

Click đây để xem chi tiết

THÔNG TIN VỀ ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ TOÀ NHÀ ĐỨC TIN

Xin chào toàn thể quý vị

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang đang chuẩn bị để xây toà nhà Đức Tin hai lầu và đài Đức Mẹ La Vang. Chúng tôi tha thiết kính mời quý vị chúng ta đóng góp một viên gạch để xây Đài Đức Mẹ La Vang cũng như Toà Nhà Đức Tin cho con cái chúng ta. Đức Tin rất quan trọng trong đời sống của người Công Giáo, cho nên sự đóng góp của quý vị là một niềm vui cho các em. 

Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $3,000/4 năm.

 • 12/2013Available
 • 12/2014Available
 • 12/2015Available
 • 12/2016Available
 • 12/2017Available

Vườn Cầu Nguyện

Trần Trân: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.
Jannie Jordan: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. 
Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.

Tin Tức Giáo Xứ

Hình ảnh các Thánh Lễ Gần Nhất

Xin quý vị đón xem thánh lễ kỷ niệm 50 năm của đức cha Mai Thanh Lương – Chúa Nhật ngày 22/5 lúc 2h00 pm. Xin mời cộng đoàn dân Chúa đến với GX Đức Mẹ La Vang

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9, 2015

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Tuần này, Giáo xứ chúng ta bắt đầu các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi. Hy vọng rằng các con em chúng ta hăng say trong việc học Giáo Lý để biết về Chúa và Giáo Hội. Các em học tiếng Việt để biết về cội nguồn, “người Việt còn, tiếng Việt còn”. Các em tham gia vào thiếu nhi để rèn luyện con người tốt theo mẫu người của Chúa Giêsu. Giáo xứ cũng mong rằng các cha mẹ cũng hãy đồng hành với các em và tham gia vào việc nấu ăn cho các em, giữ trật tự trong lúc các em đang học và giúp Sơ, quý Thầy Cô và các Anh Chị Huynh Trưởng trong việc phục vụ cho các em. Chương trình Giáo Lý Tân Tòng cũng đã bắt đầu, chúng ta vẫn còn ít người, mong rằng chúng ta giới thiệu những anh chị em tìm hiểu về đạo Công Giáo đến học mỗi chiều Chúa Nhật từ 5 giờ đến 6:30 chiều và sau đó tham dự Thánh Lễ và ra về. Giáo xứ cũng sắp bán Garage Sale trong tháng 10 này. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng giúp Giáo xứ những đồ mà còn bán được để gây quĩ cho Giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho Quý Ông Bà Anh Chị Em

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

Click để xem thêm

Giờ các Thánh Lễ trong tuần

Ngày thường

Thứ Hai 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Ba 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Tư 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Năm 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Sáu 8:30 sáng : Tiếng Việt

Thứ Bảy

Thứ Bảy 8:00 sáng: Tiếng Việt
Thứ Bảy 6:00 chiều: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Thứ Bảy 8:00 tối: Tiếng Mễ (Tân-Kitô Hữu)

Chúa Nhật

Chúa Nhật 6:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 8:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 10:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 12:30 chiều : Tiếng Mễ
Chúa Nhật 4:30 chiều : Tiếng Anh (Giới Trẻ)
Chúa Nhật 6:30 chiều : Tiếng Việt

Chào mừng cộng đoàn dân chúa đến với

Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang

Nhà thờ Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang được thành lập hơn 10 năm và có lượng Giáo Dân ngày càng gia tăng. Giáo xứ thường xuyên tổ chức các hoạt động picnic, sinh hoạt hội đoàn để xây dựng tinh thần đoàn kết của mọi người

Chương trình gây quỹ

Toà Nhà Đức Tin và Đài Đức Mẹ

Do số lượng các em học giáo lý ngày càng nhiều, nên quý cha và cộng đoàn đang chung tay góp sức để xây dựng một toà nhà mới cho các em học giáo lý và những hoạt động hội nhóm.

ĐỪNG BỎ LỠ

ĐĂNG KÝ NGAY

THÔNG TIN VỀ ĐÀI ĐỨC MẸ VÀ TOÀ NHÀ ĐỨC TIN

Tại sao chúng ta cần xây tượng Đức Mẹ và Toà Nhà Đức Tin

Tượng Đức Mẹ: Theo Thánh Ý của cha Chánh Xứ LM. Joseph Nguyễn Văn Luân, cha Phó Xứ Tiền Nhiệm Gioan Baotixita Thái Quốc Bảo và cha Phó Xứ Nicolas Toàn Nguyễn . Quỹ này nhằm xây Tòa Nhà Đức Tin 2 lầu mới và Đài Đức Mẹ La Vang mới.
Thời gian gây quỹ là 4 năm: 1/5/2013 – 31/12/2017; $3,000/4 năm.

 • 12/2013Available
 • 12/2014Available
 • 12/2015Available
 • 12/2016Available
 • 12/2017Available

Vườn Cầu Nguyện

Trần Trân: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.
Jannie Jordan: Kính lạy Đức Chúa Trời. Con cảm tạ Ngài đã ban Chúa Giê-su đến thế gian chịu chết trên thập tự giá thay cho con là tội nhân trước mặt Ngài. 
Vince Tran: Con xin cảm tạ Chúa đã nuôi dưỡng chúng con, ban cho chúng con lương thực hằng ngày. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ. Xin Chúa nhắc nhở chúng con nghĩ tưởng đến những người nghèo đói và chia sẻ cơm áo với họ.

Tin Tức Giáo Xứ

Hình ảnh các Thánh Lễ Gần Nhất

Lá Thư Cha Chánh Xứ

Chúa Nhật, ngày 20 tháng 9, 2015

Quý Ông Bà Anh Chị Em thân mến!

Tuần này, Giáo xứ chúng ta bắt đầu các chương trình Giáo Lý, Việt Ngữ và Thiếu Nhi. Hy vọng rằng các con em chúng ta hăng say trong việc học Giáo Lý để biết về Chúa và Giáo Hội. Các em học tiếng Việt để biết về cội nguồn, “người Việt còn, tiếng Việt còn”. Các em tham gia vào thiếu nhi để rèn luyện con người tốt theo mẫu người của Chúa Giêsu. Giáo xứ cũng mong rằng các cha mẹ cũng hãy đồng hành với các em và tham gia vào việc nấu ăn cho các em, giữ trật tự trong lúc các em đang học và giúp Sơ, quý Thầy Cô và các Anh Chị Huynh Trưởng trong việc phục vụ cho các em. Chương trình Giáo Lý Tân Tòng cũng đã bắt đầu, chúng ta vẫn còn ít người, mong rằng chúng ta giới thiệu những anh chị em tìm hiểu về đạo Công Giáo đến học mỗi chiều Chúa Nhật từ 5 giờ đến 6:30 chiều và sau đó tham dự Thánh Lễ và ra về. Giáo xứ cũng sắp bán Garage Sale trong tháng 10 này. Kính mời Quý Ông Bà Anh Chị Em vui lòng giúp Giáo xứ những đồ mà còn bán được để gây quĩ cho Giáo xứ. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Ðức Mẹ La Vang trả công bội hậu cho Quý Ông Bà Anh Chị Em

Linh Mục Chánh Xứ Giuse Nguyễn Văn Luân.

Click để xem thêm

Giờ các Thánh Lễ trong tuần

Ngày thường

Thứ Hai 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Ba 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Tư 8:30 sáng : Tiếng Việt
Thứ Năm 8:30 sáng : Tiếng Mễ
Thứ Sáu 8:30 sáng : Tiếng Việt

Thứ Bảy

Thứ Bảy 8:00 sáng: Tiếng Việt
Thứ Bảy 6:00 chiều: Tiếng Việt & Tiếng Anh
Thứ Bảy 8:00 tối: Tiếng Mễ (Tân-Kitô Hữu)

Chúa Nhật

Chúa Nhật 6:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 8:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 10:30 sáng : Tiếng Việt
Chúa Nhật 12:30 chiều : Tiếng Mễ
Chúa Nhật 4:30 chiều : Tiếng Anh (Giới Trẻ)
Chúa Nhật 6:30 chiều : Tiếng Việt

¡Queridos hermanos y hermanas en Cristo! 

La transformación de los Discípulos después de Pentecostés sirve como un profundo testimonio del poder de los santos dones del Conocimiento, la Comprensión y la Sabiduría. A lo largo de su tiempo con Jesús en Galilea, los discípulos tuvieron el extraordinario privilegio de presenciar íntimamente Su misión divina, Su identidad sagrada y el alcance ili-mitado de Su ministerio redentor. Desde sanar a los enfermos hasta alimentar a los hambrientos, resucitar a los muertos hasta transfigurarlos ante sus propios ojos en la cima de la montaña, Jesús realizó innumerables milagros que decían mucho sobre su verdadera naturaleza y propósito. En Sus enseñanzas, también entregó profundas revelaciones resumi-das en siete poderosas declaraciones "YO SOY", que aclaran el imperativo de alcanzar la salvación eterna a través de Él. En particular, Su Resurrección y Ascensión subrayaron aún más el profundo significado de Sus palabras, obras y misión divina. Sin embargo, fue sólo mediante el derramamiento del Espíritu Santo sobre los discípulos en Pentecostés que sus ojos se abrieron completamente, sus mentes verdaderamente iluminadas y sus corazones completamente encen-didos con Conocimiento, Entendimiento y Sabiduría. Aquellos discípulos que solían vacilar por el miedo se transforma-ron en evangelistas audaces y se embarcaron en una misión para difundir la Buena Nueva hasta los confines de la tierra. 

Reflexionando sobre el poder transformador de la gracia divina y el profundo impacto del crecimiento espiritual en los discípulos después de Pentecostés, pidamos al Espíritu Santo que profundice nuestro conocimiento, amplíe nuestra comprensión y enriquezca nuestra sabiduría. Que con estos dones divinos podamos verdaderamente fortalecernos contra los ataques de la tentación, caminar firmemente en la fe, proclamar efectivamente la Palabra de Dios y dar testimonio efectivamente del poder transformador de Su amor. 

¡Sinceramente suyo en Jesucristo y Nuestra Señora de La Vang! 

Reverendo Kiet Anh Ta. 

 

List of bulletins 2024

May

April

March

February

January

2023

List of bulletins 2023

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February 


January

2022

List of bulletins 2022

December

November

October

September

August

July

June

May

April

March

February

January

 
2021

List of bulletins 2021

 
2020

List of bulletins 2020

November
March
February
January

2019

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2018

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2017

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March
February
January

2016

December
November
October
September
August
July
June
May
April
March

February

January

2015

December
November
October
 • October 25, 2015 – Thirtieth Ninth Sunday in Ordinary Time Year B October 25, 2015
 • October 18, 2015 – Twenty Ninth Sunday in Ordinary Time Year B October 18, 2015
 • October 11, 2015 – Twenty Eighth Sunday in Ordinary Time Year B October 11, 2015
 • October 04, 2015 – Twenty Seventh Sunday in Ordinary Time Year B October 04, 2015
September
August
July
 • July 26,  2015 – Seventeenth Sunday in Ordinary Time Year B July 27, 2015
 • July 19, 2015 – Sixteenth Sunday in Ordinary Time Year B July 19, 2015
 • July 12, 2015 – Fifteenth Sunday in Ordinary Time Year B July 12, 2015
 • July 05, 2015 – Fourteenth Sunday in Ordinary Time Year B July 05, 2015
June
 • June 28, 2015 – Thirteenth Sunday in Ordinary Time Year B June 28, 2015
 • June 21, 2015 – Twelfth Sunday in Ordinary Time Year B  – June 21, 2015
 • June 14, 2015 – Eleventh Sunday in Ordinary Time  Year B – June 14, 2015
 • June 07, 2015 – The Most Holy Body and Blood of Christ  Year B – June  07, 2015
May
 • May 31, 2015 – The Most Holy Trinity Year B – May 31, 2015
 • May 24, 2015 – Pentecost Sunday Year B – May 24, 2015
 • May 17, 2015 – The Ascension of The Lord Year B – May 17, 2015
 • May 10, 2015 – Sixth Sunday of Easter Year B – May 10, 2015
 • May 03, 2015 – Fifth Sunday of Easter Year B – May 03, 2015
April
March
February
January

x