16.08.2017


16.08.2017
THỨ TƯ TUẦN 19 TN
Thánh Tê-pha-nô Hung-ga-ri

Mt 18,15-20
THẦY Ở GIỮA HỌ

“Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ.” (Mt 18,20)

Suy niệm: Trong tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các tín hữu, Đức Thánh Cha đã có những buổi cầu nguyện đại kết với các tôn giáo bạn. Dù có những khác biệt về giáo lý và thực hành đạo ở các Giáo hội, nhưng sự hiệp nhất trong cầu nguyện cho thấy sự hiện diện sống động của Đức Ki-tô trong niềm tin. “Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ” (Mt 18,20). Các Giáo Hội hợp nhau lại để cùng nhau cầu nguyện, xin lỗi nhau, tha thứ cho nhau, chia sẻ cho nhau để có thêm sự hiểu biết và xóa đi những khoảng cách trước đây.

Mời Bạn: Đức Giê-su ở giữa bạn mỗi khi bạn họp nhau lại nhân danh Ngài. Ngài sẽ hướng dẫn bạn trở thành người đem lại sự bình an hiệp nhất cho Giáo Hội của Ngài theo như ý Ngài muốn, qua chính cuộc sống yêu thương phục vụ của bạn. Bạn ý thức Chúa hiện diện trong mọi lời nói, suy nghĩ và việc làm của bạn để Ngài điều khiển tâm hồn bạn sống cảm thông, nhân hậu, khiêm nhu, hiền hòa và nhẫn nại, chịu đựng và tha thứ cho nhau, dạy dỗ và khuyên bảo nhau với tất cả sự khôn ngoan theo giáo huấn của Ngài.

Chia sẻ: Khi hồi tâm nhìn lại những gì đã xảy ra với bạn trong cuộc sống, bạn có thấy Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời bạn không?

Sống Lời Chúa: “Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm, hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha” (Cl 3,17).

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ý thức Chúa luôn hiện diện trong cuộc sống của con để con làm sáng lên Tin Mừng của Chúa. Amen.

x