22.08.2017


22.08.2017
THỨ BA TUẦN 20 TN
Đức Ma-ri-a Nữ Vương

Lc 1,26-38
AI HẠ MÌNH XUỐNG SẼ ĐƯỢC NÂNG LÊN

Sứ thần nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ… Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời.” (Lc 1,30-33)

Suy niệm: Lời truyền tin của Sứ thần đã làm cho Đức Ma-ri-a bối rối, không chỉ vì lời tiên báo sinh con mà “không biết đến việc vợ chồng”, nhưng còn vì sự kiện người con ấy sẽ “trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời.” Rồi đây Mẹ sẽ còn tiếp tục bối rối khi người con ấy ra đi thi hành sứ vụ “trị vì nhà Gia-cóp”: Có lúc tưởng chừng Đức Giê-su mất trí, thân nhân định đến bắt Người về (Mc 3,20). Như thế, việc con người “bối rối” trước hành động của Thiên Chúa cũng chẳng có gì lạ, bởi tư tưởng Thiên Chúa thì khác xa với những gì phàm nhân suy nghĩ, và tiêu chuẩn Nước Trời thì không giống với những gì trần gian đặt làm thước đo. Chẳng hạn, người làm lớn phải là người phục vụ (Mc 10,43); ai càng cúi xuống phục vụ, thì sẽ được kể là người lớn nhất trong Nước Trời (Mt 18,4).

Mời Bạn: Việc Thiên Chúa đặt Đức Ma-ri-a làm Nữ Vương trời đất có thể cũng làm cho ta ngạc nhiên. Nhưng nếu xét theo tiêu chuẩn “Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên,” thì với Thiên Chúa, không có gì là không thể. Vấn đề là chúng ta có dám xem mình là “hèn mọn” để cúi xuống phục vụ, hầu được Thiên Chúa nâng lên hay không!

Chia sẻ: Có bao giờ bạn tỏ ra bối rối trước những đòi hỏi: phải cúi xuống để quên mình phục vụ hay không?

Sống Lời Chúa: Cố gắng mỗi ngày làm một việc nhỏ (được cho là không xứng với mình) vì lòng mến Chúa.

Cầu nguyện: Đọc kinh “Lạy Nữ Vương”.

x