Kinh Nguyện

KINH NĂM THÁNH CẦU NGUYỆN GIÁO PHẬN ORANGE

Lạy Chúa, xin cho mỗi người trong Giáo Phận Orange hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu Kitô theo cách riêng của mình. Lớn mạnh trong sự trưởng thành để trở nên môn đệ truyền giáo cho Chúa Kitô. Tham gia tích cực vào đời sống và sứ mạng của Giáo Hội cách trọn vẹn, và hân...

x