Trường Việt Ngữ

Trường Việt Ngữ

 

Trường Việt Ngữ

Từ 6 tuổi trở lên / Đến tháng 9 năm 2014, thì học từ lớp Một trở lên.

Phụ trách: Cindy Ngọc Trần
Phone: (714) 337-1292
E-mail: vietngulavang@gmail.com

Khai Giảng: Thứ Bảy, 19 tháng 9
Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần
Giờ Học: Từ 2:15 trưa đến 3:45 chiều

Ngày Ghi Danh:
-Thứ Bảy, ngày 06/8 từ 2:00PM – 7:00PM
-Chủ Nhật, ngày 07/8 từ 9:00AM – 12:00PM (Noon)
-Thứ Bảy, ngày 13/8 từ 2:00PM – 7:00PM
-Chủ Nhật, ngày 14/8 từ 9:00AM – 12:00PM (Noon)
-Thứ Bảy, ngày 20/8 từ 2:00PM – 7:00PM
-Chủ Nhật, ngày 21/8 từ 9:00AM – 12:00PM (Noon)
-Thứ Bảy, ngày 27/8 từ 2:00PM – 7:00PM
-Chủ Nhật, ngày 28/8 từ 9:00AM – 12:00PM (Noon)

HẠN CHÓT: Kể từ ngày khai giảng, chúng tôi không còn nhận Đơn Ghi Danh nữa.

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang

Giờ Mở Cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy, 9:00 AM– 12:00 PM, 1:00 PM – 5:30 PM

 

x