Canh Tân Đặc Sủng

Canh Tân Đặc Sủng

I. Sự  Hình Thành của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo

Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo được hình thành vào tháng 2, năm 1967 tại đại học Công Giáo Duquesne, thành phố Pittsburgh, PA, Hoa Kỳ. Bắt đầu do một nhóm sinh viên trẻ đã khao khát được có cảm nghiệm của ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống trong thời các Thánh Tông Đồ.

Trong một buổi tĩnh tâm cuối tuần, nhóm sinh viên này đã đọc sách Công vụ Tông Đồ, suy gẫm và tha thiết cầu nguyện xin được đổ tràn Thánh Thần.

“Họ đọc sách Công vụ Tông Đồ và suy gẫm. Hơn thế nữa, họ còn cầu nguyện xin được đổ tràn Thánh Thần. Họ đã được nhậm lời và nhận được một sức sống hoàn toàn mới hơn. Họ đã ý thức được sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần. Họ trở thành những Kitô hữu rạng ngời niềm vui và cách sống của họ thực sự biểu lộ cho người ta thấy Chúa Giêsu Kitô. Trong một khoảng thời gian ngắn,

nhiều nhóm cầu nguyện khác đã thành hình trong nhiều trường đại học khác nữa, đâu đâu cũng khám phá được cùng một cảm nghiệm ấy. Hiện nay phong trào đã có mặt ở trên 220 quốc gia, thu hút trên 120 triệu người Công giáo.” (Trích Phong Trào Canh Tân Trong Thánh ThầnVăn phòng đại diện CTĐS Quốc Tế

II. Giáo Hội và Canh Tân Đặc Sủng

  • Để giúp cho việc thông tin liên lạc, điều hành, giám quản các sinh hoạt của CTĐS trên phương diện quốc gia và quốc tế, nhất là đón nhận các giáo huấn của Đức Thánh Cha. Năm 1978, một văn phòng có tính cách quốc tế đã được hình thành với tên gọi là Văn Phòng Dịch Vụ CTĐS Quốc Tế (ICCRS – International Catholic Charismatic Renewal Services).
  • Ngày 14 tháng 9, năm 1993, Hội Đồng Giáo Hoàng Đặc Trách Giáo Dân đã chính thức cho phép ICCRS có văn phòng tại giáo Đô Rôma.
  • Các Đức Thánh Cha công nhận và ban phép lành trong những lần các đại diện nhóm Canh Tân Đặc Sủng (CT?S) được tiếp kiến các Ngài.
  • Đức Thánh Cha Phaolô VI tuyên bố khi tiếp kiến các đại diện của nhóm CTĐS trong kỳ họp Hội Nghi Quốc Tế CTĐS lần thứ ba vào năm 1973: “Canh Tân Đặc Sủng là một cơ may của Giáo Hội và của thế giới”.
  • Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nhìn nhận “Canh Tân Đặc Sủng như là một ơn ban đích thực của Thánh Thần” trong cuộc Hội Ngị Quốc Tế lần thứ tư của những người lãnh đạo Canh Tân Đăc Sủng tại Rôma, năm 1981. Hội nghị này quy tụ 600 người lãnh đạo của 5 châu lục: khoảng 100 nước, đại diện cho nhiệu triệu tín hữu.
  • Đức Thánh Cha Bênêđíctô XVI, đã khuyến khích và khen ngợi việc làm của Canh Tân Đặc Sủng trong nỗ lực của phong trào nhằm cổ võ sự hiệp thông. Ngài đã khẳn định điều này trong một văn thư gởi đến các thành viên của Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo, trong đại hội thứ 31, năm 2008 tại Rimini, Ý.

(Trích Đức Thánh Cha ủng hộ Phong Trào CT?S và các nguồn tài liệu trên www.thanhlinh.net )

x