Thiếu Nhi Thánh Thể

Thiếu Nhi Thánh Thể

Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt và tiếng Anh (Bilingual)
Từ 6 tuổi trở lên.

Phụ trách: Anh Huynh Trưởng Tôn Trần
Phone: (816) 588-7935
E-mail: tran_ton@hotmail.com

Khai Giảng: Thứ Bảy, ngày 23 tháng 9 năm 2016
Ngày Học: Các ngày thứ Bảy hàng tuần
Giờ Học: Từ 4:15 trưa đến 5:45 chiều, sau đó ở lại dâng thánh lễ lúc 6 giờ chiều
Lệ Phí: Gia đình 1 em: $50 mỗi em = $50/1 em
Gia đình 2 em: mỗi em kế tiếp giãm $5 = $95/2 em (50+45)
Gia đình 3 em: mỗi em kế tiếp giãm $5 = $135/3 em (50+45+40)
Gia đình 4 em: mỗi em kế tiếp giãm $5 = $170/4 em (50+45+40+35)

HẠN CHÓT: Kể từ ngày khai giảng, chúng tôi không còn nhận Đơn Ghi Danh cho niên học 2015-2016 nữa. Đơn Ghi Danh cho năm học sau, 2016-2017, sẽ được phát ra vào tháng 5, 2016. Xin lưu ý.

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang
Mở cửa: Thứ Hai – Thứ Bảy
9:00 sáng – 12 trưa
1:00 trưa – 5:30 chiều

x