LEGIO MARIA

Xin kính mời quý hội viên tham dự buổi họp đầu tháng vào lúc 9 giờ 40 sáng Chúa Nhật ngày 01/10/2023. Xin kính mời quý hội viên đến tham dự đông đủ. Xin cảm ơn. 

x