Programs Children’s Liturgy of the Word

Programs Children’s Liturgy of the Word

Programs Children’s Liturgy of the God Word

The Liturgy of both Vietnamese and English for cc children from 3 to 7 years old.

Phụ trách:
– Chị Hương Huỳnh, huonghuynh0110@yahoo.comá
– Chị Phương Lê, t.phuongle@yahoo.com

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Thiếu Nhi, tuổi từ 3 đến 7, là chương trình nhằm giúp cho các em trẻ, tuổi từ 3 đến 7, tích cực tham gia vào phần Phụng Vụ Lời Chúa của thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật mỗi tuần. Ngay sau Lời Nguyện Nhập Lễ, các em được mời lên Cung Thánh để nhận Nghi Thức Sai Đi, đi về phòng học 202, và học cho đến cuối thánh lễ.

Khai Giảng: Chúa Nhật, ngày 14 tháng 9 năm 2014
Ngày Giờ: Thánh lễ 10:30 AM Chúa Nhật hàng tuần
Lệ Phí: Tùy lòng hảo tâm của phụ huynh

HẠN CHÓT: Kể từ ngày khai giảng, chúng tôi không còn nhận Đơn Ghi Danh cho niên học 2014-2015 nữa. Đơn Ghi Danh cho năm học sau, 2015-2016, sẽ được phát ra vào tháng 5, 2015. Xin lưu ý.

Văn Phòng: Nằm ngay sau lưng tượng đài Đức Mẹ La Vang

Mở cửa:

  • Thứ Hai – Thứ Bảy
  • 9:00 sáng – 12 trưa
  • 1:00 trưa – 5:30 chiều

x