RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG HAI 2024

Nếu quý phụ huynh muốn cho con em mình rửa tội vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 11 tháng 2, xin vui lòng ghi danh tham dự lớp Hướng Dẫn Bí Tích Rửa Tội vào lúc 7 giờ tối ngày 23 tháng 1.

x