RỬA TỘI TIẾNG VIỆT – THÁNG BẢY 2024

Nếu quý phụ huynh muốn cho con em mình rửa tội vào lúc 2 giờ chiều Chúa Nhật 14 tháng 7, xin vui lòng ghi danh tham dự lớp Hướng Dẫn Bí Tích Rửa Tội vào lúc 7 giờ tối, ngày 25 tháng 6. 

x